Професор Федір Михайлович Калінчук

Теги

Федір Михайлович Калінчук 

(народився 1 серпня 1954 в селі Шепіївка, Калинівський район, Вінницька область — 10 травня 2012 місто Козятин) — засновник-ветеран та ідейний натхненник тверезницького руху в Україні, самовідданий ентузіаст, педагог і собріолог, професор Міжнародної академії тверезості, лауреат Міжнародної золотої медалі ім. академіка Ф. Г. Углова.


Випустив книги українською мовою про тверезість, а також з корекції зору, розробив програму навчання основам тверезості для студентів і школярів, написав багато статей. Працював над дисертацією з педагогіки на тему тверезницького виховання молоді.

Живіть тверезо і без нікотину. — Тернопіль: Астон, 2008. — 104 с.
У посібнику «Живіть тверезо і без нікотину» висвітлено, якої шкоди здоров'ю людини спричиняють алкоголь і нікотин, і пропонується мистецтво тверезого здорового життя. Описано метод, як позбутися шкідливих програм, звичок і залежностей куріння і вживання алкоголю. За основу взято метод кандидата біологічних наук Г. А. Шичка, який протягом багатьох років успішно використовував цей метод. Він допоміг багатьом позбутися цих шкідливих звичок.
Посібник буде корисним всім тим, хто прагне бути здоровим, позбутися запрограмованості на вживання алкоголю і тютюнокуріння.
Посібник можна використовувати в процесі навчальної діяльності, для проведення виховних годин, позакласної роботи, факультативних занять, батьківських зібрань тощо.

Паростки тверезого життя. — Тернопіль: Астон, 2008. — 152 с.

Ця книжка містить в собі наукові та пізнавальні статті, вірші людей, які особистим прикладом пропагують свідомо тверезе життя. Книга рекомендована вчителям, вихователям, психологам, лікарям і всім тим хто навчає та виховує дітей, підлітків та молодь.

ШЛЯХИ РОЗВИТКУ ТВЕРЕЗОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ У МАЙБУТНIХ ФАХIВЦIВ Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського
Аналiзуються питання тверезого та здорового способу життя i результати проведеної роботи з викладання науки про тверезу людину та суспiльство в цiлому. Матерiал i висновки дозволяють простежити та уявити всю складнiсть вирiшення нагальних проблем серед населення України, дiтей та молодi. Разом з тим даються деякi слушнi рекомендацiї тому, хто займається вихованням та навчанням.

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНИЙ ПІДХІД ДО ФОРМУВАННЯ ТВЕРЕЗОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ У МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ «Безкоштовна електронна бібліотека»
Аналізуються проблеми тверезого, здорового способу життя та результати проведеної роботи з викладання собріології – науки про тверезу людину та суспільство в цілому. Аналіз проблем виявляє необхідність проведення психолого-педагогічних досліджень у галузі здорового способу життя учнівської та студентської молоді та обґрунтування відповідних рекомендацій.

ТВЕРЕЗІСТЬ ЯК ФАКТОР РОЗРОБКИ ЕФЕКТИВНИХ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ Електронна бібліотека Житомирського державного університету
Обґрунтована необхідність та значущість тверезого способу життя для розробки ефективних управлінських рішень. Даються рекомендації щодо покращення розробки ефективних рішень на основі забезпечення природного стану мислення всього колективу, де свідомо сповідується тверезий спосіб життя. Вказується на необхідність тверезого життя у вирішенні важливих виробничих та управлінських проблем. Привертається увага управлінців до тверезого, здорового способу життя всього колективу, як фактору забезпечення результативної роботи підприємства.

У статті обґрунтовується думка про тверезий спосіб життя з точки зору педагогіки та психології, духовних та моральних принципів; розкривається сутність пропаганди “культури” споживання алкогольних виробів як головної рушійної сили алкоголізації суспільства. Розглядається та аналізується новий підхід до проблем алкоголевживання в християнському середовищі. Пропонуються психологопедагогічні рекомендації, щодо вирішення проблеми алкоголізації суспільства та шляхи її подолання.

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ТВЕРЕЗОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ У СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ Електронна бібліотека Житомирського державного університету
Аналізуються проблеми тверезого, здорового способу життя та результати проведеної роботи з викладання собріології – науки про тверезу людину та суспільство в цілому. Аналіз проблем виявляє необхідність проведення психолого-педагогічних досліджень у галузі здорового способу життя учнівської та студентської молоді та обґрунтування відповідних рекомендацій.

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПЕДАГОГІЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ СУБ’ЄКТІВ ОСВІТИ Електронна бібліотека Житомирського державного університету
Розглянуто філософські та психолого-педагогічні засади здоров’я та здорового способу життя, проаналізовано концептуальні положення та наукові підходи до дослідження здорового способу життя у конкретній сфері – професійно-педагогічній підготовці майбутніх учителів. Розроблено та апробовано концептуальну модель, організаційно-педагогічні умови та методику професійно-педагогічної підготовки майбутніх учителів природничих дисциплін до формування у підлітків здорового способу життя. Монографію адресовано широкому загалу освітян, науковцям, викладачам, аспірантам, студентам вищих навчальних закладів.