9.10.2020

Твереза людина не страждає | Артем Ступаков

на двох мовах/на двух языках


Свідома Твереза Людина не страждає від того, що навколо бензин на автозаправках у відкритому доступі ... куди можливо прийти та прикластися до шлангу - посмоктати бензин ..
Людину тверезника таке не турбує взагалі😂 ... 
Тверезник, коли бачить всюди навколо алкоголь, його мозок абсолютно спокійний, так як алкоголь йому взагалі не потрібен, так само як і смоктати бензин, нафту, ацетон, гальмівну рідину та інші отруйні речовини навколо. Навіщо заливати собі в рот отруту, яка не є харчовим продуктом?

russian:

Трезвый человек (трезвенник) абсолютно не страдает от того, что вокруг бензин на автозаправках в открытом доступе... куда можно прийти и приложиться к шлангу - пососать бензин.. Человека трезвенника такое не беспокоит вообще😂 ... 
Трезвенник, когда видит повсюду алкоголь, то его мозг абсолютно спокоен, так как алкоголь ему не нужен, также как и сосать бензин, нефть, ацетон, тормозную жидкость и прочие отравляющие вещества вокруг. Зачем заливать в рот то, что не является пищевым продуктом?
ранее:

Парадокс курця | Законодавство України


Підписуйтесь на новини сайту #ТверезийЧернігів та на наші канали у соцмережах, щоб завжди бути проінформованим з важливих алкогольно-тютюнових питань та подій, які відбуваються в Україні та світі.
Детальніше »

8.07.2020

Парадокс курця | Законодавство України

на двох мовах/на двух языках


Виробництво тютюнових виробів(як і алкогольних) згідно Законів України віднесено до галузі харчової промисловості. Тобто отруйний тютюновий дим сигарет - це "харчовий продукт" - «їжа»... Саме так мозок курця ідентифікує тютюн та тютюновий дим, але якщо запитати тютюнового наркомана про шкоду тютюнопаління, то він відразу погодиться, що це дуже шкідлива звичка, небезпечна для здоров'я.

«Парадокс курця»: розум курця одночасно вважає тютюновий дим і харчовим продуктом, і отрутою - одночасно! Саме так мозок курця ідентифікує тютюн та тютюновий дим. 

Якщо запитати курця: «Як називається галузь промисловості, що виробляє тютюнові вироби?», то правильну відповідь ви навряд чи отримаєте. 

Віднесення виробництва тютюновий виробів до галузі харчової промисловості було зроблено навмисно. Жоден представник депутат Верховної Ради ніколи не піднімав на розгляд питання цього абсурду українського законодавства. Світове тютюнове лоббі у Парламенті України ніколи не дозволить розгляд цього питання:
«Чому виробництво тютюнових виробів(як і алкогольних) згідно Законів України віднесено до галузі харчової промисловості, хоча нікотин та інші компоненти табачного диму, вважається психоактивинами речовиною наркотичної та отруйної дії?»

Законотворці України мають населення України за дурнів, тому що «токсична речовина наркотичного характеру дії» не може бути і «харчовим продуктом», і «отруйною токсичною наркотичною речовиною» одночасно...

Висновок:
Національні Закони України мають недоліки:
Маємо порушення Закону Логіки – Закону Суперечності:
Якщо одна і та ж річ в одних і тих же умовах і в один і той же час не може відразу мати і не мати даної властивості, то, значить, і в правильному мисленні не можна одночасно, по одному і тому ж питанню, взятому в одному і тому ж сенсі, висловлювати два протилежних судження, не можна допускати суперечливих думок.

Два протилежних висловлювання не можуть бути обидва істинними в один і той же час, в одному і тому ж відношенні.
Правильне мислення не може ґрунтуватися на непослідовних положеннях, з яких одне спростовує інше, одне суперечить іншому в один і той же час, по одному і тому ж питанню.
У процесі міркування про якийсь предмет необхідно мислити саме цей предмет і не можна підміняти його іншим предметом думки.


Стандарти української «тютюнової їжі»:
Позначення
Назва
Стан документа
1
ДСТУ ISO 2971:2010
Сигарети і фільтри. Визначення номінального діаметра. Метод з застосуванням лазерного пристрою (ІSO 2971:1998, ІDT)
2
ДСТУ ISO 3308:2009
Машина звичайна лабораторна для паління сигарет (курильна машина). Визначення та стандартні умови (ІSO 3308:2000, ІDT)
3
ДСТУ ISO 3400:2009
Сигарети. Визначення вмісту алкалоїдів у конденсаті диму спектрометричним методом (ІSO 3400:1997, ІDT)
4
ДСТУ ISO 3402:2009
Тютюн і тютюнові вироби. Атмосферні умови для кондиціювання та випробування (ІSO 3402:1999, ІDT)
5
ДСТУ ISO 3550-2:2010
Сигарети. Визначення втрати тютюну від обсипання з кінців. Частина 2. Метод визначення із застосуванням кубічної коробки (sіsmelatophore) (ІSO 3550-2:1997, ІDT)
6
ДСТУ ГОСТ 3935:2004
Сигарети. Загальні технічні умови (ГОСТ 3935:2000, ІDT)
7
ДСТУ ISO 4387:2010
Сигарети. Визначення вмісту вологого і сухого конденсату, який не містить нікотину, за допомогою лабораторної машини для прокурювання сигарет (ІSO 4387:2000, ІDT)
8
ДСТУ ISO 4389:2009
Тютюн і тютюнові вироби. Визначення залишкового вмісту хлорорганічних пестицидів методом газової хроматографії (ІSO 4389:2000, ІDT)
9
ДСТУ ISO 6565:2010
Тютюн і тютюнові вироби. Опір затяжці сигаретою і перепад тиску стрижневих фільтрів. Стандартні умови та вимірювання (ІSO 6565:2002, ІDT)
10
ДСТУ ISO 8243:2009
Сигарети. Відбирання проб (ІSO 8243:2006, ІDT)
11
ДСТУ 8738:2017
Тютюн для нагрівання. Загальні технічні умови
12
ДСТУ ISO 10185:2013
Тютюн і тютюнові вироби. Словник термінів (ІSO 10185:2004, ІDT)
13
ДСТУ ISO 10315:2010
Сигарети. Визначення вмісту нікотину в конденсатах диму. Метод газової хроматографії (ІSO 10315:2000, ІDT)
14
ДСТУ ISO 10362-1:2010
Сигарети. Визначення вмісту води в конденсатах диму. Частина 1. Метод газової хроматографії (ІSO 10362-1:1999, ІDT)
15
ДСТУ ISO 10362-2:2015 (ISO 10362-2:2013, IDT)
Сигарети. Визначення вмісту води в конденсатах диму. Частина 2. Метод Карла Фішера
16
ДСТУ EN ISO 12863:2015 (EN ISO 12863:2010, IDT; ISO 12863:2010, IDT)
Стандартний метод випробування для оцінки властивостей запалювання сигарет
17
ДСТУ EN ISO 12863:2017 (EN ISO 12863:2010; A1:2016; AC:2011, IDT; ISO 12863:2010; Amd.1:2016; Cor.1:2011, IDT)
Сигарети. Стандартний метод випробування для оцінювання запалювальної здатності
18
ДСТУ ISO 13276:2009
Тютюн і тютюнові вироби. Визначення чистоти нікотину гравіметричним методом із застосуванням кремнійвольфрамової кислоти (ІSO 13276:1997, ІDT)
19
ДСТУ ISO 15152:2009
Тютюн. Визначення загального вмісту алкалоїдів у перерахунку на нікотин методом аналізу в безперервному потоці (ІSO 15152:2003, ІDT)
20
ДСТУ ISO 15153:2009
Тютюн. Визначення вмісту відновлювальних речовин методом аналізу в
russian:

Производство табачных изделий (как и алкогольных) согласно Законов Украины отнесено к отрасли пищевой промышленности. То есть ядовитый табачный сигаретный дым - это «пищевой продукт» - «еда» ... Именно так мозг курильщика идентифицирует табак и табачный дым, но если спросить табачного наркомана о вреде курения, то он сразу согласится, что это очень вредная привычка опасная для здоровья.

«Парадокс курильщика»: ум курильщика одновременно считает табачный дым и пищевым продуктом, и ядом - одновременно! Именно так мозг курильщика идентифицирует табак и табачный дым.

Если спросить курильщика: «Как называется отрасль промышленности, производящая табачные изделия?», то правильный ответ вы вряд ли получите.

Отнесение производства табачных изделий в отрасли пищевой промышленности было сделано намеренно. Ни один представитель депутат Верховной Рады никогда не поднимал на рассмотрение вопрос этого абсурда украинского законодательства. Мировое табачное лобби в парламенте Украины никогда не позволит рассмотрение этого вопроса:
«Почему производство табачных изделий (как и алкогольных) согласно Законов Украины отнесено к области пищевой промышленности, хотя никотин и другие компоненты табачного дыма, считаются психоактивными веществами наркотического и отравляющего действия?»

Законодатели Украины имеют население Украины за дураков, потому что «токсичное вещество наркотического характера действия» не может быть и «пищевым продуктом», и «ядовитым токсичным наркотическим веществом» одновременно ...

вывод:
Национальные законы Украины имеют недостатки:
Налицо нарушения Закона Логики - Закона Противоречия:
Если одна и та же вещь в одних и тех же условиях и в одно и то же время не может сразу иметь и не иметь данного свойства, то, значит, и в правильном мышлении нельзя одновременно, по одному и тому же вопросу, взятом в одном и том же смысле, выражать два противоположных суждения, нельзя допускать противоречивых мнений.

Два противоположных высказывания не могут быть оба истинными в одно и то же время, в одном и том же отношении.

Правильное мышление не может основываться на непоследовательных положениях, из которых одно опровергает другое, одно противоречит другому в одно и то же время, по одному и тому же вопросу.

В процессе рассуждения о какой-то предмет необходимо мыслить именно этот предмет и нельзя подменять его другим предметом мысли.

раніше

Алкогольна Софістика Національних стандартів України | ДСТУ

__________
Підписуйтесь на новини сайту #ТверезийЧернігів та на наші канали у соцмережах, щоб завжди бути проінформованим з важливих алкогольно-тютюнових питань та подій, які відбуваються в Україні та світі.
Детальніше »

8.04.2020

В Україні з’явилися перші приватні виробники спирту | Алкогольний геноцид вдосконалюється

на двох мовах/на двух языках


Тепер алкогольну отруту може виробляти хто завгодно.
В Україні з’явилися перші приватні виробники наркотичної отрути - етилового спирту! Міністерство фінансів видало відповідні ліцензії приватним заводам. Зе-президент "знає" що робить.

"«Державне» підприємство «Укрспирт» (підприємство, що діє на основі державній власності, або підприємство, у статутному капіталі якого частка державної власності становить 50% і більше відсотків) більше не є монополістом. Раніше лише воно мало право на виробництво спирту.

За останні 10 років виробництво легального этилового спирту в Україні скоротилося вчетверо. Водночас частка тіньового спирту тільки зростала і в 2019-му сягнула 55% від загального споживання. Через це Україна щороку втрачала близько 4,6 мільярда гривень.

Роздержавлення спиртової галузі стало можливим завдяки президентському законопроєкту № 2300, який Верховна Рада ухвалила 3 грудня торік. Від липня 2020 року приватні компанії будь-якої форми власності отримали право виробляти спирт, але вони обов’язково повинні мати на це ліцензію." - повідомляє Укрправда.

Далі алкогольна пропаганда на «Укрправді» пише, що ринок алкогольної отрути «нарешті стане конкурентним і прозорим». Це дуже така зручна маніпуляція – ховати злочини против населення під брехливі теорії міфічного ринку.

Якби влада в Україні була народною, то вона б охороняла населення країни від свавілля алкогольних бариг і не дбала би про їх доходи та алкогольні доходи в бюджет.

Байка про доходи в бюджет від реалізації алкоголю - це дуже підла та підступна маніпуляція. Доходи від продажу наркотичної отрути можуть робити та рахувати лише негідники та вороги українського народу!
Алкогольний Геноцид в Україні вдосконялюється!

russian:

Теперь алкогольную наркотическую отрыву сможет производить кто угодно.

В Украине появились первые частные производители наркотического яда - этилового спирта! Министерство финансов издало соответствующие лицензии частным заводам. Зе-президент "знает" что делает.

"«Государственное» предприятие «Укрспирт» больше не является монополистом. Ранее только оно имело право на производство спирта.

За последние 10 лет производство легального этилового спирта в Украине сократилось в четыре раза. В то же время доля теневого спирта только росла и в 2019-м достигла 55% от общего потребления. Поэтому Украина ежегодно теряла около 4,6 миллиарда гривен.

Разгосударствление спиртовой отрасли стало возможным благодаря президентскому законопроекту № 2300, который Верховная Рада приняла 3 декабря прошлого года. От июля 2020 частные компании любой формы собственности получили право производить этиловый спирт, но они обязательно должны иметь на это лицензию." - сообщает Укрпавда.

Далее алкогольная пропаганда на «Укрправде» пишет, что наркотический рынок алкогольной отравы  «наконец-то станет конкурентным и прозрачным». Это такая очень удобная манипуляция - прятать преступления против населения под лживые теории мифического рынка.

Если бы власть в Украине была народной, то она охраняла населения страны от произвола алкогольных барыг и не заботилась бы об их доходах и доходах в бюджет.

Болтовня о доходах в бюджет от реализации алкоголя - это очень подлая манипуляция. Доходы от продажи наркотического яда могут делать и считать только негодяи и враги народа!
Алкогольный геноцид в Украине совершенствуется!

раніше:

Как невозможное становится возможным #1 | Мозг

__________
Підписуйтесь на новини сайту #ТверезийЧернігів та на наші канали у соцмережах, щоб завжди бути проінформованим з важливих алкогольно-тютюнових питань та подій, які відбуваються в Україні та світі.
Детальніше »

7.25.2020

Как невозможное становится возможным #1 | Мозг

Нас очень часто спрашивают: "Как зависимому человеку всего за пару полученных консультаций у специалиста удаётся навсегда прекратить отравлять себя алкоголем и табачным дымом?".
Каким образом в мозгу мгновенно формируется новый навык, который ранее у человека не существовал?

В качестве ответа приводим отрывок из книги:
«Как работает твое фантастическое тело» / Крис Ван Туллекен, Александр Ван Туллекен, Эндрю Коэн, 2019 г.

«... Катание на  велосипеде  — опыт, который делится на  до и  после. Сначала нам кажется это  невыполнимой задачей за гранью физических и умственных способностей, а потом чем-то само собой разумеющимся, действием, не  требующим особых усилий, почти рефлексивным. Научившись кататься на велосипеде, никто не задумывается над процессом; то же самое относится и к умению ходить. Мы перестаем учиться и  просто делаем. 

Однако все эти навыки, включая катание на  велосипеде, по сути, комплексная многогранная деятельность, требующая огромной координации. Вопрос в том, как сложное становится простым? Ответ, конечно же, кроется в  практике, и  сегодня ученые только начинают понимать биологические процессы, лежащие в основе превращения неуклюжего новичка в уверенного профессионала. Дэнни МакАскилл, наверное, самый талантливый велосипедист в  мире. Роман с двухколесным конем превратил простого механика из  Эдинбурга в  интернет-кумира. Его первый пятиминутный ролик Inspired Cycles («Велосипед как вдохновение») вышел в 2009 году и набрал 37 миллионов просмотров. На нем Дэнни катается по улицам города на велосипеде и с легкостью выполняет сногсшибательные трюки, словно велосипед — это продолжение его тела.

Невероятно увлекательно смотреть, как Дэнни покоряет на  своем велосипеде горные вершины, однако давайте разберемся, что именно в этот момент происходит в его организме. Каков механизм его удивительных способностей? С головы до пят множество различных систем работают сообща, чтобы позволить Дэнни управлять телом и  велосипедом в  пространстве и  времени. Когда его руки касаются велосипедного руля, а ноги  — педалей, 50 сенсорных рецепторов на  каждом квадратном миллиметре кожи сообщают мозгу форму, размер и текстуру поверхности предмета и может ли он двигаться. 

Кроме того, система равновесия непрерывно отслеживает положение тела в  пространстве с помощью процесса определения позиции, ответного сигнала и регуляции. Регуляция, в свою очередь, — результат сообщения между внутренним ухом, глазами, мышцами, суставами и мозгом. В то время как одна часть уха отвечает за способность слышать, другая отслеживает положение головы. 

Вестибулярный аппарат, расположенный во внутреннем ухе, состоит из  трех полукруглых каналов и  двух мешочков, которые называются отолитами. Вместе они сообщают мозжечку о движениях головы. Вызванный этими движениями ток жидкости внутри каналов стимулирует крошечные волоски, которые через вестибулярный нерв посылают сигнал в  мозговой центр координации движения  — мозжечок. Получая сигнал извне, мозг Дэнни заставляет мышцы двигаться и менять положение тела, чтобы сохранить равновесие и координацию.

Вестибулярный аппарат, расположенный во внутреннем ухе, состоит из трех полукруглых каналов. Движение жидкости внутри каналов стимулирует тонкие волоски, которые через вестибулярный нерв посылают сигнал в мозговой центр координации движения — мозжечок


Координация позволяет Дэнни управлять двухколесным конем в самых экстремальных условиях, однако те же самые механизмы помогают нам катиться на  велосипеде вниз по дорожке. За кажущейся простотой скрывается целый ряд сложных процессов, которые протекают в мозге каждого человека, независимо от того, учится ли он кататься или ходить. Довольно необычно наблюдать за теми, кто впервые садится на  велосипед. В первую минуту он виляет и  падает, а в  следующую минуту спокойно едет. 

Этот процесс обучения представляет собой переход от интенсивных сознательных усилий в начале к непринужденной бессознательной активности в конце. Похоже на переключатель, но что значит это переключение с точки зрения биологии? Ответ стоит искать в  отделе нашего мозга, который всегда считался малозначительным. Белое вещество головного мозга долгое время уступало по важности серому веществу, связанному с мыслительной деятельностью. Скрытое под слоем богатого нейронами серого вещества, оно только сейчас начинает раскрывать ученым свои секреты. 

Сегодня мы уверены, что белое вещество играет ключевую роль в обучении и сохранении приобретенных практических навыков. Белое вещество состоит из пучков нервных волокон — аксонов, которые отходят от  нейронов, составляющих серое вещество головного мозга. Оно называется белым, потому что, в отличие от нейронов серого вещества, аксоны (нервные волокна) покрыты жирной миелиновой оболочкой. Миелин служит основой функционирования этих нервных волокон. Будучи изолятором, он позволяет нервному сигналу проходить стремительнее, словно перепрыгивая к аксону, а не передвигаясь вдоль него. По безмиелиновым волокнам импульс движется непрерывными волнами, а по миелиновым «скачет» (процесс, известный как скачущая проводимость) в 300 раз быстрее. 

Таким образом, белое вещество служит сетью мостов между областями серого вещества, передавая сигналы из  одной части мозга в  другую. Однако, помимо объединяющей функции, ученым удалось выяснить, что белое вещество, в особенности миелиновый чехол, играет куда более важную роль. Впервые функция миелина была установлена в  ходе исследований рассеянного склероза, аутоиммунного заболевания, которое напрямую поражает миелиновую оболочку нервов головного и  спинного мозга, в  результате чего происходит снижение двигательных и  умственных способностей. Сегодня мы  знаем, что  в  здоровом мозге изолирующее свойство миелина не  только ведет к  лучшей проводимости, но и  способствует процессу обучения. По сути, это и есть тот «переключатель» от новичка к профессионалу.

Главная задача миелиновой оболочки (чехла) — увеличить скорость прохождения импульсов по миелиновым волокнам. Вдоль безмиелиновых волокон импульсы движутся непрерывными волнами, а вдоль миелиновых они «скачут» (так называемая сальтаторная проводимость).


Современные исследования, включая ряд экспериментов, проведенных в  моем родном Университетском колледже Лондона (UCL), начинают проливать свет на  нейронные механизмы, лежащие в  основе приобретения новых навыков, как, например, катание на  велосипеде или  игра на  музыкальном инструменте. В UCL команда профессора Билла Ричардсона сосредоточила свое внимание на способности мышей бегать по специальному колесу. Его планки располагались неравномерно, так что  мыши не  могли быстро освоить процесс, который напоминал наши с  вами попытки научиться кататься на  велосипеде. В ходе эксперимента мыши были разделены на  две группы. 

Спустя два часа первая группа (нормальные мыши) стала приспосабливаться к  его необычной конфигурации, а вторая группа (этим мышам давали препараты, «выключающие» выработку нового миелина) не могла освоить колесо независимо от количества попыток, то есть прекращение выработки миелина привело к  торможению процесса обучения. В дальнейшем был проведен еще один эксперимент, также подтвердивший важную роль миелина в  процессе обучения. Мышам, которые научились бегать по колесу, стали вводить препарат, останавливающий миелинизацию. 

Когда их снова вернули на  колесо, то оказалось, что  торможение процесса выработки миелина никак не  сказалось на  их способности справляться с  задачей. Таким образом, миелинизация не  требуется, чтобы помнить и повторять усвоенное, она необходима лишь на первой стадии обучения. Сопоставляя результаты экспериментов с  имеющимися знаниями, мы, наконец, можем осмыслить процессы, которые лежат в основе нашего умения кататься на велосипеде и ходить. 

Когда мы  начинаем осваивать навыки езды на  велосипеде, то формируем в  мозге сеть соединений между различными областями мозга, свойственную исключительно для подобного вида деятельности. В  эту  «велосипедную сеть» входят различные структуры мозга, необходимые для  сохранения равновесия: от  визуального и  тактильного восприятия до системы равновесия и  управления всевозможными мышцами, поддерживающими нас в вертикальном положении. 

На первых порах все  области действуют независимо друг от  друга, но с  опытом, когда мы  падаем и  поднимаемся, снова и  снова «зажигая» одни и  те же  нейронные пути, образуются и  укрепляются связи между отдельными участками мозга. Затем в  работу включаются клетки олигодендроциты, их численность возрастает, и  они заворачивают новую сеть в  тонкий слой миелина. Чем больше вы тренируетесь, тем толще становится миелиновый слой, тем быстрее функционируют аксоны, координируя и передавая информацию в мозге. Это процесс превращения свободной сети в  супермагистраль, проводную систему мозга. 

Процесс, когда невозможное вдруг становится возможным, когда сложное больше не  требует усилий, и  ты садишься на своего двухколесного коня и уносишься вдаль. Миелинизация начинается на  раннем этапе нашего развития, когда человек осваивает важные жизненные навыки — действия, которые необходимо будет выполнять, не задумываясь. Хождение на  двух ногах  — самое сложное и  самое первое умение, которое мы приобретаем. Оно закрепляется в мозге примерно к 18 месяцам после долгих недель проб и ошибок. 

Когда новая сеть нейронных связей покрывается миелином, активность перестает быть осознанной. Вот биологическое объяснение, почему дети схватывают все  на лету, а взрослым приходится изрядно потрудиться, чтобы освоить, к примеру, игру на  музыкальном инструменте или  жонглирование. С возрастом синтез миелина снижается, и новые сети уже не могут так быстро формироваться в нашем мозге. 

Однако не все потеряно: в современных исследованиях показано, что  освоение знаний в  зрелом возрасте способствует выработке миелина за счет увеличения численности клеток, его синтезирующих. Это похоже на  извилистую кривую обучаемости, и все же даже старую собаку можно научить новым трюкам... »
ранее:

Алкогольна Софістика Національних стандартів України | ДСТУ

__________
Підписуйтесь на новини сайту #ТверезийЧернігів та на наші канали у соцмережах, щоб завжди бути проінформованим з важливих алкогольно-тютюнових питань та подій, які відбуваються в Україні та світі.
Детальніше »

7.16.2020

Алкогольна Софістика Національних стандартів України | ДСТУ

на двох мовах/на двух языках


Софізм зазвичай визначається як умовивід або міркування, що обгрунтовують яку-небудь явну безглуздість, абсурд або парадоксальне твердження, що суперечить загальноприйнятим логічним уявленням. Якщо порушений хоча б один Закон Логіки – це софізм!

Про софізм українських законів та національних стандартів України (ДСТУ) майже ніхто нічого не пише, тому про це ми і поговоримо!

Отже:
З однієї сторони Національні стандарти України (ДСТУ) стверджують, що «Спирт етиловий(алкоголь) — це токсична речовина наркотичного характеру дії (ДСТУ 4221:2003)» (в документі виділене червоним)  
але
при цьому одночасно стверджують, що «Спирт етиловий ректифікований призначено для використання в харчовій галузі» (в документі виділене червоним) ...
також в ДСТУ вказується, що «токсична речовина наркотичного характеру дії... повинна бути якісною, щоб забеспечувати її нешкідливість та безпечність для життя населення» (в документі виділене червоним). Абсурд!

Законотворці України мають населення України за дурнів, тому що «токсична речовина наркотичного характеру дії» не може бути і «харчовим продуктом», і «отруйною токсичною наркотичною речовиною» одночасно...

Мислення людини не хаотичне, воно підлягає логічним законам. Закон логіки – це внутрішній, необхідний зв’язок між думками людини. Логічні закони нерозривно пов’язані з законами об’єктивного світу. Вони є об’єктивними, не створені людським розумом, не продиктовані мисленню самим мисленням. Закони логіки мають свою основу, своє джерело та існують і діють незалежно від волі людини. Вони мають загальнолюдський характер, і їх повинні дотримуватись усі люди, незалежно від їхньої раси, нації та соціальної групи. Вони є єдиними для всіх людей. Діють закони логіки у всіх сферах людського мислення.

Порушення вимог законів логіки призводить до неправильного і нелогічного мислення. Сучасна логіка визначає визначає свої правила, як закон мислення - як "завжди істинне". Закони логіки сформульовані таким чином використовуються при розв’язанні складних логічних задач у кібернетиці, теорії релейно-контактних схем, у роботі електронно-обчислювальних машин, автоматичних пристроїв, математичній лінгвістиці.

Висновки:
Національні стандарти України (ДСТУ) мають недоліки
1. Маємо порушеня Законів Логіки – Закону Суперечності:
Якщо одна і та ж річ в одних і тих же умовах і в один і той же час не може відразу мати і не мати даної властивості, то, значить, і в правильному мисленні не можна одночасно, по одному і тому ж питанню, взятому в одному і тому ж сенсі, висловлювати два протилежних судження, не можна допускати суперечливих думок.

Два протилежних висловлювання не можуть бути обидва істинними в один і той же час, в одному і тому ж відношенні.
Правильне мислення не може ґрунтуватися на непослідовних положеннях, з яких одне спростовує інше, одне суперечить іншому в один і той же час, по одному і тому ж питанню.
У процесі міркування про якийсь предмет необхідно мислити саме цей предмет і не можна підміняти його іншим предметом думки.

2. ДСТУ порушення Закон Логіки – Закону Тотожності:
по Закону Тотожності:
А=А, де А=харчовий продукт
В=В, де В= токсична речовина наркотичного характеру дії,
але ДСТУ порушує Закону Тотожності і стверджує, що:
А=В – це софістика - підміна або сплутання понять.

Поняття якими ми користуємось мають вживатись протягом усього розмірковування, зберігати незмінно свій обсяг і свій зміст. Якщо поняття і терміни вживаються не однозначно, то мислення стає невизначеним, процес мислення не досягає мети.
Найчастіше трапляються помилки при порушенні закону тотожності: підміна або сплутання понять.
Виходячи з цього можна висловити вимоги закону тотожності такою формулою: не можна ототожнювати різні думки і не можна тотожні думки розглядати як нетотожні, відмінні. Як нелогічне ототожнювання відмінного, так нелогічне і розрізнення тотожного.
Заборонено ототожнювати суперечливі думки, предмети, поняття.

Основні закони логіки називають основними на тій підставі, що вони виражають такі корінні риси логічно правильного мислення, як визначеність, послідовність, несуперечливість і обґрунтованість.

Отже, Національні стандарти України (ДСТУ) створювались виробниками алкогольної продукції під себе та приймались через своє алкогольне лоббі у парламенті України.

Парадокси мислення – це основа тютюнової та алкогольної залежності, тобто головная причина абсолютно кожною наркоманії - парадоксальні протиріччя, які вбудовані у мозок людини, а не емоціональні стани або фізична залежність людини. Протиріччя хибного міркування - це протиріччя «словесне», «вигадане».

russian:

Софизм обычно определяется как умозаключение или рассуждение, обосновывающие какую-нибудь явную нелепость, абсурд или парадоксальное утверждение, противоречащее общепринятым логическим представлениям. Если нарушен хотя бы один закон Логики - это софизм!

О софизм украинских законов и национальных стандартов Украины (ДСТУ) почти никто не пишет и не говорит, поэтому мы об этом и поговорим!

Итак:
С одной стороны Национальные стандарты Украины (ДСТУ) утверждают, что «Спирт этиловый (алкоголь) - это токсичное вещество наркотического характера действия (ДСТУ 4221: 2003)» (в документе выделено красным)
но
при этом одновременно утверждают, что «Спирт этиловый ректификованный предназначен для использования в пищевой отрасли» (в документе выделено красным) ...

также в ГОСТе указывается, что «токсичное вещество наркотического характера действия ... должно быть качественным, чтобы обеспечивать его безвредность и безопасность для жизни населения» (в документе выделено красным). 
ДСТУ вводит людей в заблуждение тем, что утверждает статус Этилового спирта как наркотической отравы и пищевого продукта одновременно, что есть Абсурд!

Законодатели Украины имеют население Украины за дураков, потому как «токсичное вещество наркотического характера действия» не может быть и пищевым продуктом, и ядовитым токсичным наркотическим веществом одновременно ...

выводы:

1. Имеем нарушений законов Логики - Закона Противоречия:

Если одна и та же вещь в одних и тех же условиях и в одно и то же время не может сразу иметь и не иметь данного свойства, то, значит, и в правильном мышлении нельзя одновременно, по одному и тому же вопросу, взятом в одном и том же смысле, выражать два противоположных суждения, нельзя допускать противоречивых мнений.

Два противоположных высказывания не могут быть оба истинными в одно и то же время, в одном и том же отношении.

Правильное мышление не может основываться на непоследовательных положениях, из которых одно опровергает другое, одно противоречит другому в одно и то же время, по одному и тому же вопросу.

В процессе рассуждения о какой-то предмет необходимо мыслить именно этот предмет и нельзя подменять его другим предметом мысли.

2. ДСТУ нарушения Закон Логики - Закон Тождества:
по которому:
А = А, где А = пищевой продукт
В = В, где В = токсичное вещество наркотического характера действия,
ДСТУ нарушает Закон Тождества и утверждают, что:
А = В - это софистика - подмена или смешение понятий.

Понятия, которыми мы пользуемся, должны применяться в течение всего рассуждения, сохранять неизменно своём объеме и своем содержание. Если понятия и термины используются не однозначно, то мышление становится неопределенным, процесс мышления не достигает цели.

Чаще всего встречаются ошибки при нарушении закона тождества таки как: подмена или смешение понятий.

Исходя из этого можно выразить требования закона тождества формуле: нельзя отождествлять противоречивые мысли, предметы, понятия. 

Основные законы логики называют основными на том основании, что они выражают такие коренные черты логически правильного мышления, как определенность, последовательность, непротиворечивость и обоснованность.

Итак, Национальные стандарты Украины (ДСТУ) создавались производителями алкогольной продукции под свои коммерческие нужды и принимались своим алкогольным лобби в парламенте Украины.

Парадоксы мышления - это основа табачной и алкогольной зависимости, то есть главная причина абсолютно каждой наркомании - парадоксальные противоречия, которые встроены в мозг человека, а не эмоциональные состояния или физиологическая зависимость человека. Противоречия ложного рассуждения - это противоречия «словесные», «выдуманные».

раніше:

Закон Тождества | Основные Законы Логики

__________
Підписуйтесь на новини сайту #ТверезийЧернігів та на наші канали у соцмережах, щоб завжди бути проінформованим з важливих алкогольно-тютюнових питань та подій, які відбуваються в Україні та світі.
Детальніше »

XV всеукраїнський з'їзд тверезницького руху 11–19 липня 2020 р

Заняття по методу Шичко з елементами - «ТверезаЛогіка»© та методу Діаналіз©
для позбавлення від алкогольно-тютюнової залежності.
Викладач - Артем Ступаков - голова Чернігівської обласної громадської організації "Тверезий Чернігів"
XV всеукраїнський з'їзд тверезницького руху 11–19 липня 2020 р. на березі річки Тетерів неподалік с. Нова Рудня та c. Тригір'я (Житомирський район, Житомирська обл.)

раніше:

Закон Тождества | Основные Законы Логики


Підписуйтесь на новини сайту #ТверезийЧернігів та на наші канали у соцмережах, щоб завжди бути проінформованим з важливих алкогольно-тютюнових питань та подій, які відбуваються в Україні та світі.
Детальніше »

7.08.2020

Закон Тождества | Основные Законы Логики


Смотрим ролик о Законе Тождества и Разоблачаем обман производителей алкоголя.
А - вода, В - этиловый спирт.
Вот к какому хитрому трюку прибегают производители и распространители алкогольной отравы - Этилового Спирта
Они нагло утверждают, что:
А=А+В где
А - обычная питьевая Вода = равна А - воде, смешанной с В - алкогольной отравой этиловый спиртом... Это Софизм!
Нарушен Закон Тождества, но мозг алкогольной жертвы этого не видит!
Софизм (от греч. sóphisma — уловка, ухищрение) – это умышленное нарушение законов логики для внешне правильного доказательства ложной мысли.

Эта Ложь (уловка, ухищрение) производителей алкоголя очень просто разоблачается.
Всем понятно, что Вода - жизненно важный для людей продукт питания, без которого человеческая жизнь вовсе не возможна, Вода - основной продукт питания вместе с кислородом, содержащимся в воздухе.
Согласно первому Закону Логики - Закону Тождества:
А=А , т.е А= вода - это пища, вода равна воде... Пища=Пище
В= алкоголь (этиловый спирт) - наркотическая отрава, всегда В=В
пища не равна отраве ни при каких условиях - А ≠ В
Пища, смешанная с отравой, не является пищей ни при каких условиях
Если А - пища, то А+В = не пища, т.е не является пищей (пищевым продуктом) -  ни при каких условиях!
А - обычная питьевая Вода ≠ Не равна А - Воде,  смешанной с В - алкогольной отравой этиловый спиртом! т.е
Вода равна Воде, Спирт равен Спирту, но Вода - не равна Этиловому спирту! т.е
Вода (Питание) ≠ Не равна Наркотическому яду Алкоголю! т.е
А=А
В=В
А ≠ В
А ≠ А+В
т.е наркотические отравляющие смеси воды и этилового спирта (алкоголя) питанием (пищей) не являются - шах и мат!
Ни один нарколог или политик вам такого никогда не расскажет!
Чтобы травить себя этиловым спиртом, не обязательно смешивать его с водой. Некоторые алкоголики любят употреблять его неразведенным водой. Но чтобы отравление этиловым спиртом было массовым, производители алкоголя придумали очень хитрый трюк (фокус) - смешивать наркотический яд этанол(алкоголь) с водой. Этим самым алкоголь как бы маскируется под воду, но на самом деле вода остаётся водой, а этанол(алкоголь) - остаётся этанолом(алкоголем).

Производители алкоголя это всё делают только ради одной цели - Нарушить Закон Логики - создать Софистическую уловку мышления - преднамеренную логическую ошибку, при помощи которой Алкоголь Для Мозга Жертвы Становится Невидимым Веществом. Именно так - обманным путём - мозг алкогольной жертвы отождествляет алкоголь с водой - с пищей (питанием). Также, именно поэтому каждый алкоголик использует в своей лексике слово - "пить" (т.е питать) по отношению к алкоголю.
Именно поэтому наркотический отравляющий алкогольный раствор умышленно назван «водка» (40% этанола), а не «этка» (от этанола) или «алка» (от алкоголя)...

У каждого человека существует встроенная в мозг Система Самосохранения, которая оберегает жизнь каждого от несчастных случаев, поэтому человек не прыгает с небоскрёба вниз, не вставляет пальцы в розетку, не заливает себе в пищевод нефть, не поглощает ртуть, мышьяк, цианид и прочие отравляющие вещества.

Система Самосохранения – Self-preservation System(SS) - это, по сути, процесс предотвращения нанесения организму вреда или гибели и он считается основным инстинктом для большинства живых организмов. Это ещё называют «инстинктом выживания». ... Некоторые считают, что самосохранение является основой рационального и логического мышления и поведения.

Self-preservation System(SS) - is essentially the process of an organism preventing itself from being harmed or killed and is considered a basic instinct in most organisms. Most call it a "survival instinct". ... Self-preservation is also thought by some to be the basis of rational and logical thought and behavior.

Чтобы обойти барьер Системы Самосохранения, нужно создать для мозга Логическую Ошибку, которая не будет заметна человеку и будет запускаться неосознанно в автоматическом режиме. Именно поэтому мозг человека ошибочно идентифицирует алкоголь как "продукт питания", а не как опасную отраву!

Парадоксы мышления - основа табачной и алкогольной зависимости, в их основе лежит именно парадоксальность мышления, а не эмоциональные расстройства или физиологические влечения человека.

Именно Нарушение Главного Закона Логики - Закона Тождества, позволяет производителям алкоголя сотни лет лихо дурачить потребителей алкогольной отравы.

Есть ещё 3 основных Закона Логики,  которые тоже нарушены производителями алкоголя... Продолжение следует...
Підписуйтесь на новини сайту #ТверезийЧернігів та на наші канали у соцмережах, щоб завжди бути проінформованим з важливих алкогольно-тютюнових питань та подій, які відбуваються в Україні та світі.

Детальніше »