6.25.2020

Наркотики вживають на 30 процентів більше людей, ніж 10 років тому

на двох мовах/на двух языках


"У світі все більше людей приймає наркотики. Пандемія тільки сприяла цьому" - ООН

Близько 300 млн осіб в світі вживають наркотики і ця кількість на 30% перевищує показник 10-річної давності. За оцінкою експертів, зростання рівня безробіття через пандемію коронавируса призведе до того, що "найбільш бідні верстви населення виявляться ще більш уразливими до вживання наркотиків, наркоторгівлі та виробництва наркотиків, щоб заробити грошей".

Про це йдеться в опублікованому в четвер доповіді Управління ООН, що займається боротьбою з незаконним обігом наркотиків та злочинністю, пише "Інтерфакс-Україна".

"Близько 269 млн осіб вживали наркотики в світі в 2018 році, що на 30% вище, ніж в 2009 році", - йдеться в повідомленні.

У доповіді експерти аналізують наслідки пандемії коронавируса. У цьому контексті виконавчий директор Управління ООН з наркотиків і злочинності Гада Валі закликала "всі уряди висловити більш значну солідарність і підтримку, головним чином країнам, що розвиваються, для боротьби з незаконним обігом наркотиків".

Згідно з доповіддю, найбільш поширеним в 2018 році наркотиком був канабіс. За даними організації, близько 192 млн осіб вживали його в світі два роки тому.

Найбільш небезпечними наркотиками в світі залишаються опіоїди, кількість смертей від розладів, пов'язаних з їх вживанням, зросла на 71%.

У доповіді наголошується, що поки наслідки пандемії на ситуацію з наркотиками в світі складно оцінити, однак вона вже привела "до нестачі наркотиків на вулицях і викликала зростання цін на них і погіршення їх складу".

"Наслідки можуть бути схожі на економічну кризу 2018 года ... Після кризи деякі користувачі почали намагатися використовувати дешевші синтетичні речовини. Уряду ж скоротили фінансування боротьби з нелегальним обігом наркотиків", - відзначили в підрозділі ООН.

Зараз в світі наркотики вживає на 30% більше людей, чет 10 років тому ... але самим споживаним наркотиком в світі залишається нікотин (тютюн) і алкоголь, проте ООН вперто не бажає переглядати раніше прийняті конвенції по наркотикам, в яких алкоголь і тютюн не входять в списки заборонених наркотичних речовин.

russian:

"В мире все больше человек принимает наркотики. Пандемия только способствовала этому" - ООН

Около 300 млн человек в мире употребляют наркотики и это количество на 30% превышает показатель 10-летней давности. По оценке  экспертов, рост уровня безработицы из-за пандемии коронавируса приведет к тому, что "наиболее бедные слои населения окажутся еще более уязвимыми к употреблению наркотиков, наркоторговле и производству наркотиков, чтобы заработать денег".

Об этом говорится в опубликованном в четверг докладе Управления ООН, занимающегося борьбой с незаконным оборотом наркотиков и преступностью, пишет "Интерфакс-Украина".
"Около 269 млн человек употребляли наркотики в мире в 2018 году, что на 30% выше, чем в 2009 году", - говорится в сообщении.

В докладе эксперты анализируют последствия пандемии коронавируса. В этом контексте исполнительный директор Управления ООН по наркотикам и преступности Гада Вали призвала "все правительства выразить более значительную солидарность и поддержку, главным образом развивающимся странам, для борьбы с незаконным оборотом наркотиков".

Согласно докладу, наиболее распространенным в 2018 году наркотиком был каннабис. По данным организации, около 192 млн человек употребляли его в мире два года назад.
Наиболее опасными наркотиками в мире остаются опиоиды, количество смертей от расстройств, связанных с их употреблением, выросло на 71%.

В докладе отмечается, что пока последствия пандемии на ситуацию с наркотиками в мире сложно оценить, однако она уже привела "к нехватке наркотиков на улицах и вызвала рост цен на них и ухудшение их состава".

"Последствия могут быть похожи на экономический кризис 2018 года... После кризиса некоторые пользователи начали стараться использовать более дешевые синтетические вещества. Правительства же сократили финансирование борьбы с нелегальным оборотом наркотиков", - отметили в подразделении ООН.

Сейчас в мире наркотики употребляет на 30% больше людей, чет 10 лет назад… но самым потребляемым наркотиком в мире остаётся никотин(табак) и алкоголь, однако ООН упорно не желает пересматривать ранее принятые конвенции по наркотикам, в которых алкоголь и табак не входят в списки запрещённых наркотических веществ.

Підписуйтесь на новини сайту #ТверезийЧернігів та на наші канали у соцмережах, щоб завжди бути проінформованим з важливих алкогольно-тютюнових питань та подій, які відбуваються в Україні та світі.