12.30.2018

Явні ознаки слабоумства

на двох мовах/на двух языках


На фото явні ознаки слабоумства, коли людина не розуміє що з ним відбувається… це печаль, коли людина собі шкодить, але її розум це не усвідомлює.

Як ми бачимо спорт не допомагає у пододанні тютюнової наркоманії(залежності)!
Стан неповного розумового розвитку або глибока розумова відсталість, що особливо характеризується порушенням навичок, які сприяють загальному рівню інтелекту — набуте слабоумство з розладом психічної діяльності. Це недорозвиненість інтелекту і психіки людини в цілому.

Ще приклад: Людина іде до джерела щоб чистої води, але в роті у нього - цигарка.
Дехто вважає що через спорт, пробіжки, можливо повернутися до природного стану тверезості, але це фундаментальна помилка!

Коли тверезий стан вже набутий, тоді є сенс займатись фітнесом, але не навпаки! Спорт не "спричиняє" тверезості. Через тіло неможливо вплинути на тютюнову залежність, а тільки через вплив на мозок.

russian:
На фото явные признаки слабоумия, когда человек не понимает того. что с ним происходит ... это печаль, когда человек себе вредит, но его ум этого не осознает.

Как мы видим спорт не помогает в преодолении табачной наркомании (зависимости)!

Состояние неполного умственного развития или глубокая умственная отсталость, особенно характеризуется нарушением навыков, которые способствуют общему уровню интеллекта. Это приобретенное слабоумие с расстройством психической деятельности - недоразвитость интеллекта и психики человека в целом.

Еще пример: Человек идет к источнику чтобы чистой воды, но во рту у него - сигарета.

Некоторые считают что через спорт, пробежки, возможно вернуться к естественному состоянию трезвости, но это фундаментальная ошибка!

Когда трезвое состояние ума уже получено, тогда есть смысл заниматься лёгкими нагрузками, но не наоборот! Спорт не "вызывает" трезвости. Через тело невозможно повлиять на табачную зависимость, а только через воздействие на мозг.


Підписуйтесь на новини сайту #ТверезийЧернігів, та на наші канали у соцмережах, щоб завжди бути проінформованим з важливих алкогольно-тютюнових питань та подій, які відбуваються в Україні та світі.