5.14.2020

Правила алкогольного кругового руху Карантин 2020

на двох мовах/на двух языках


Правила алкогольного руху - існують для того, щоб прискорювати смерть людини:
1. Потрібно регулярно і щодня рухати в свій стравохід пиво, вино, горілку, кон’як, шампанське та слабоалкогольні суміші типу бірмікс.
2. В алкогольному стані дозволено вільно пересуватися територіями громадського користування.
3. Регулярно відвідувати алкогольні генделики та наливайки: ресторани, кафе та інші місця, де наливають алкоголь.
4. Наявність алкоголю в крові у людини, що рухається по територіях громадського користування в пішому порядку, не вважається порушенням громадського порядку і не карається українськими законами.
5. Відповідно до Правил алкогольного руху вважається, що в стані алкогольного сп'яніння у тих людей, що не за кермом, не знижується увага і швидкість реакції - тобто тим, хто рухається по територіях громадського користування з алкоголем в крові, не потрібна загострена увага та швидкість реакції.
6. Людям з алкоголем в крові дозволено займати керівні посади у владі, мало того, влаштовувати алкогольні фуршети як на роботі так і поза нею.
7. Правила алкогольного руху забороняють тверезий спосіб життя та сприяють залученню в алкоголізм нових персонажів, народжених тверезими.
8. Правила алкогольного руху зобов'язують своїх членів до популяризації наркотичної алкогольної отрути та алкогольної пропаганди.
Схожі правила існують і для тютюнового руху.
порівняємо:

Правила дорожнього руху 2020 України написані для того, щоб запобігати миттєву смерть від алкоголю за кермом:
Загальні положення(уривок)
Ці Правила відповідно до Закону України «Про дорожній рух» встановлюють єдиний порядок дорожнього руху на всій території України.
Учасники дорожнього руху зобов'язані знати й неухильно виконувати вимоги цих Правил, а також бути взаємно ввічливими.

Кожний учасник дорожнього руху має право розраховувати на те, що й інші учасники виконують ці Правила.
Дії або бездіяльність учасників дорожнього руху та інших осіб не повинні створювати небезпеку чи перешкоду для руху, загрожувати життю або здоров'ю громадян, завдавати матеріальних збитків.

Особа, яка створила такі умови, зобов'язана негайно вжити заходів до забезпечення безпеки дорожнього руху на цій ділянці дороги та вжити всіх можливих заходів до усунення перешкод, а якщо це неможливо, попередити про них інших учасників дорожнього руху, повідомити уповноважений підрозділ Національної поліції, власника дороги або уповноважений ним орган.

Особи, які порушують ці Правила, несуть відповідальність згідно із законодавством.
2. Обов'язки і права водіїв механічних транспортних засобів
Пункт 2.5
Водій повинен на вимогу поліцейського пройти в установленому порядку медичний огляд з метою встановлення стану алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або перебування під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції.
Пункт 2.9
Водієві забороняється: a) керувати транспортним засобом у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або перебування під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції.

russian:

Правила алкогольного кругового движения -  существуют для того, чтобы ускорить наступление смерти человека:
1. Нужно регулярно и каждодневно двигать в свой пищевод пиво, вино, водку, шампанское, коньяк и слабоалкогольные смеси типа бирмикс.
2. В алкогольном состоянии разрешено свободно передвигаться по территориям общественного пользования.
3. Регулярно посещать алкогольные генделыки и наливайки: рестораны, кафе и прочие места, где наливают алкоголь.
4. Наличие алкоголя в крови движущегося по территориям общественного пользования в пешем порядке, не считается нарушением общественного порядка и не наказывается украинскими законами.
5. Согласно Правил алкогольного движения считается, что в состояния алкогольного опьянения не за рулём у алкоголизированного человека не снижается внимание и скорость реакции – т.е движущемуся по территориям общественного пользования с алкоголем в крови не требуется обострённое внимание и скорость реакции.
6. Людям с алкоголем в крови разрешено занимать руководящие должности во власти, мало того, устраивать алкогольные фуршеты как на работе так и вне её.
7. Правила алкогольного движения запрещают трезвый образ жизни и способствуют вовлечению в алкоголизм новых персонажей, рождённых трезвыми.
8. Правила алкогольного движения обязывают своих членов к популяризации наркотических алкогольных ядов и алкогольной пропаганде.
Похожие правила существуют и для табачного движения.

Правила дорожного движения 2020 Украины написаны для того, чтобы предотвращать мгновенную смерть от алкоголя в автомобиле:
Общие положения:
Настоящие Правила в соответствии с Законом Украины «О дорожном движении» устанавливают единый порядок дорожного движения на всей территории Украины.
Другие нормативные акты, касающиеся особенностей дорожного движения (перевозка специальных грузов, эксплуатация транспортных средств отдельных видов, движение на закрытой территории и т. п.), должны основываться на требованиях этих Правил.

Участники дорожного движения обязаны знать и не­укоснительно выполнять требования этих Пра­вил, а также быть взаимно вежливыми.
Каждый участник дорожного движения имеет право рассчитывать на то, что и другие участники выполняют эти Правила.
Действия либо бездействие участников дорожного движения и прочих лиц не должны создавать опасность или препятствие для движения, угрожать жизни или здоровью граждан, причинять материальный ущерб.

Лица, нарушающие эти Правила, несут ответственность согласно законодательству.
2. Обязанности и права водителей механических транспортных средств
Пункт 2.5
Водитель должен по требованию полицейского пройти в установленном порядке медицинский осмотр с целью установления состояния алкогольного, наркотического или другого опьянения или пребывания под воздействием лекарственных препаратов, снижающих внимание и скорость реакции..
Пункт 2.9
Водителю запрещается: a) управлять транспортным средством в состоянии алкогольного, наркотического или другого опьянения или пребывания под воздействием лекарственных препаратов, снижающих внимание и скорость реакции.


Підписуйтесь на новини сайту #ТверезийЧернігів та на наші канали у соцмережах, щоб завжди бути проінформованим з важливих алкогольно-тютюнових питань та подій, які відбуваються в Україні та світі.