8.07.2020

Парадокс курця | Законодавство України

на двох мовах/на двух языках


Виробництво тютюнових виробів(як і алкогольних) згідно Законів України віднесено до галузі харчової промисловості. Тобто отруйний тютюновий дим сигарет - це "харчовий продукт" - «їжа»... Саме так мозок курця ідентифікує тютюн та тютюновий дим, але якщо запитати тютюнового наркомана про шкоду тютюнопаління, то він відразу погодиться, що це дуже шкідлива звичка, небезпечна для здоров'я.

«Парадокс курця»: розум курця одночасно вважає тютюновий дим і харчовим продуктом, і отрутою - одночасно! Саме так мозок курця ідентифікує тютюн та тютюновий дим. 

Якщо запитати курця: «Як називається галузь промисловості, що виробляє тютюнові вироби?», то правильну відповідь ви навряд чи отримаєте. 

Віднесення виробництва тютюновий виробів до галузі харчової промисловості було зроблено навмисно. Жоден представник депутат Верховної Ради ніколи не піднімав на розгляд питання цього абсурду українського законодавства. Світове тютюнове лоббі у Парламенті України ніколи не дозволить розгляд цього питання:
«Чому виробництво тютюнових виробів(як і алкогольних) згідно Законів України віднесено до галузі харчової промисловості, хоча нікотин та інші компоненти табачного диму, вважається психоактивинами речовиною наркотичної та отруйної дії?»

Законотворці України мають населення України за дурнів, тому що «токсична речовина наркотичного характеру дії» не може бути і «харчовим продуктом», і «отруйною токсичною наркотичною речовиною» одночасно...

Висновок:
Національні Закони України мають недоліки:
Маємо порушення Закону Логіки – Закону Суперечності:
Якщо одна і та ж річ в одних і тих же умовах і в один і той же час не може відразу мати і не мати даної властивості, то, значить, і в правильному мисленні не можна одночасно, по одному і тому ж питанню, взятому в одному і тому ж сенсі, висловлювати два протилежних судження, не можна допускати суперечливих думок.

Два протилежних висловлювання не можуть бути обидва істинними в один і той же час, в одному і тому ж відношенні.
Правильне мислення не може ґрунтуватися на непослідовних положеннях, з яких одне спростовує інше, одне суперечить іншому в один і той же час, по одному і тому ж питанню.
У процесі міркування про якийсь предмет необхідно мислити саме цей предмет і не можна підміняти його іншим предметом думки.


Стандарти української «тютюнової їжі»:
Позначення
Назва
Стан документа
1
ДСТУ ISO 2971:2010
Сигарети і фільтри. Визначення номінального діаметра. Метод з застосуванням лазерного пристрою (ІSO 2971:1998, ІDT)
2
ДСТУ ISO 3308:2009
Машина звичайна лабораторна для паління сигарет (курильна машина). Визначення та стандартні умови (ІSO 3308:2000, ІDT)
3
ДСТУ ISO 3400:2009
Сигарети. Визначення вмісту алкалоїдів у конденсаті диму спектрометричним методом (ІSO 3400:1997, ІDT)
4
ДСТУ ISO 3402:2009
Тютюн і тютюнові вироби. Атмосферні умови для кондиціювання та випробування (ІSO 3402:1999, ІDT)
5
ДСТУ ISO 3550-2:2010
Сигарети. Визначення втрати тютюну від обсипання з кінців. Частина 2. Метод визначення із застосуванням кубічної коробки (sіsmelatophore) (ІSO 3550-2:1997, ІDT)
6
ДСТУ ГОСТ 3935:2004
Сигарети. Загальні технічні умови (ГОСТ 3935:2000, ІDT)
7
ДСТУ ISO 4387:2010
Сигарети. Визначення вмісту вологого і сухого конденсату, який не містить нікотину, за допомогою лабораторної машини для прокурювання сигарет (ІSO 4387:2000, ІDT)
8
ДСТУ ISO 4389:2009
Тютюн і тютюнові вироби. Визначення залишкового вмісту хлорорганічних пестицидів методом газової хроматографії (ІSO 4389:2000, ІDT)
9
ДСТУ ISO 6565:2010
Тютюн і тютюнові вироби. Опір затяжці сигаретою і перепад тиску стрижневих фільтрів. Стандартні умови та вимірювання (ІSO 6565:2002, ІDT)
10
ДСТУ ISO 8243:2009
Сигарети. Відбирання проб (ІSO 8243:2006, ІDT)
11
ДСТУ 8738:2017
Тютюн для нагрівання. Загальні технічні умови
12
ДСТУ ISO 10185:2013
Тютюн і тютюнові вироби. Словник термінів (ІSO 10185:2004, ІDT)
13
ДСТУ ISO 10315:2010
Сигарети. Визначення вмісту нікотину в конденсатах диму. Метод газової хроматографії (ІSO 10315:2000, ІDT)
14
ДСТУ ISO 10362-1:2010
Сигарети. Визначення вмісту води в конденсатах диму. Частина 1. Метод газової хроматографії (ІSO 10362-1:1999, ІDT)
15
ДСТУ ISO 10362-2:2015 (ISO 10362-2:2013, IDT)
Сигарети. Визначення вмісту води в конденсатах диму. Частина 2. Метод Карла Фішера
16
ДСТУ EN ISO 12863:2015 (EN ISO 12863:2010, IDT; ISO 12863:2010, IDT)
Стандартний метод випробування для оцінки властивостей запалювання сигарет
17
ДСТУ EN ISO 12863:2017 (EN ISO 12863:2010; A1:2016; AC:2011, IDT; ISO 12863:2010; Amd.1:2016; Cor.1:2011, IDT)
Сигарети. Стандартний метод випробування для оцінювання запалювальної здатності
18
ДСТУ ISO 13276:2009
Тютюн і тютюнові вироби. Визначення чистоти нікотину гравіметричним методом із застосуванням кремнійвольфрамової кислоти (ІSO 13276:1997, ІDT)
19
ДСТУ ISO 15152:2009
Тютюн. Визначення загального вмісту алкалоїдів у перерахунку на нікотин методом аналізу в безперервному потоці (ІSO 15152:2003, ІDT)
20
ДСТУ ISO 15153:2009
Тютюн. Визначення вмісту відновлювальних речовин методом аналізу в
russian:

Производство табачных изделий (как и алкогольных) согласно Законов Украины отнесено к отрасли пищевой промышленности. То есть ядовитый табачный сигаретный дым - это «пищевой продукт» - «еда» ... Именно так мозг курильщика идентифицирует табак и табачный дым, но если спросить табачного наркомана о вреде курения, то он сразу согласится, что это очень вредная привычка опасная для здоровья.

«Парадокс курильщика»: ум курильщика одновременно считает табачный дым и пищевым продуктом, и ядом - одновременно! Именно так мозг курильщика идентифицирует табак и табачный дым.

Если спросить курильщика: «Как называется отрасль промышленности, производящая табачные изделия?», то правильный ответ вы вряд ли получите.

Отнесение производства табачных изделий в отрасли пищевой промышленности было сделано намеренно. Ни один представитель депутат Верховной Рады никогда не поднимал на рассмотрение вопрос этого абсурда украинского законодательства. Мировое табачное лобби в парламенте Украины никогда не позволит рассмотрение этого вопроса:
«Почему производство табачных изделий (как и алкогольных) согласно Законов Украины отнесено к области пищевой промышленности, хотя никотин и другие компоненты табачного дыма, считаются психоактивными веществами наркотического и отравляющего действия?»

Законодатели Украины имеют население Украины за дураков, потому что «токсичное вещество наркотического характера действия» не может быть и «пищевым продуктом», и «ядовитым токсичным наркотическим веществом» одновременно ...

вывод:
Национальные законы Украины имеют недостатки:
Налицо нарушения Закона Логики - Закона Противоречия:
Если одна и та же вещь в одних и тех же условиях и в одно и то же время не может сразу иметь и не иметь данного свойства, то, значит, и в правильном мышлении нельзя одновременно, по одному и тому же вопросу, взятом в одном и том же смысле, выражать два противоположных суждения, нельзя допускать противоречивых мнений.

Два противоположных высказывания не могут быть оба истинными в одно и то же время, в одном и том же отношении.

Правильное мышление не может основываться на непоследовательных положениях, из которых одно опровергает другое, одно противоречит другому в одно и то же время, по одному и тому же вопросу.

В процессе рассуждения о какой-то предмет необходимо мыслить именно этот предмет и нельзя подменять его другим предметом мысли.

раніше

Алкогольна Софістика Національних стандартів України | ДСТУ

__________
Підписуйтесь на новини сайту #ТверезийЧернігів та на наші канали у соцмережах, щоб завжди бути проінформованим з важливих алкогольно-тютюнових питань та подій, які відбуваються в Україні та світі.
Детальніше »

8.04.2020

В Україні з’явилися перші приватні виробники спирту

на двох мовах/на двух языках


Тепер алкогольну отруту може виробляти хто завгодно.
В Україні з’явилися перші приватні виробники наркотичної отрути - етилового спирту! Міністерство фінансів видало відповідні ліцензії приватним заводам. Зе-президент "знає" що робить.

"«Державне» підприємство «Укрспирт» (підприємство, що діє на основі державній власності, або підприємство, у статутному капіталі якого частка державної власності становить 50% і більше відсотків) більше не є монополістом. Раніше лише воно мало право на виробництво спирту.

За останні 10 років виробництво легального этилового спирту в Україні скоротилося вчетверо. Водночас частка тіньового спирту тільки зростала і в 2019-му сягнула 55% від загального споживання. Через це Україна щороку втрачала близько 4,6 мільярда гривень.

Роздержавлення спиртової галузі стало можливим завдяки президентському законопроєкту № 2300, який Верховна Рада ухвалила 3 грудня торік. Від липня 2020 року приватні компанії будь-якої форми власності отримали право виробляти спирт, але вони обов’язково повинні мати на це ліцензію." - повідомляє Укрправда.

Далі алкогольна пропаганда на «Укрправді» пише, що ринок алкогольної отрути «нарешті стане конкурентним і прозорим». Це дуже така зручна маніпуляція – ховати злочини против населення під брехливі теорії міфічного ринку.

Якби влада в Україні була народною, то вона б охороняла населення країни від свавілля алкогольних бариг і не дбала би про їх доходи та алкогольні доходи в бюджет.

Байка про доходи в бюджет від реалізації алкоголю - це дуже підла та підступна маніпуляція. Доходи від продажу наркотичної отрути можуть робити та рахувати лише негідники та вороги українського народу!
Алкогольний Геноцид в Україні вдосконялюється!

russian:

Теперь алкогольную наркотическую отрыву сможет производить кто угодно.

В Украине появились первые частные производители наркотического яда - этилового спирта! Министерство финансов издало соответствующие лицензии частным заводам. Зе-президент "знает" что делает.

"«Государственное» предприятие «Укрспирт» больше не является монополистом. Ранее только оно имело право на производство спирта.

За последние 10 лет производство легального этилового спирта в Украине сократилось в четыре раза. В то же время доля теневого спирта только росла и в 2019-м достигла 55% от общего потребления. Поэтому Украина ежегодно теряла около 4,6 миллиарда гривен.

Разгосударствление спиртовой отрасли стало возможным благодаря президентскому законопроекту № 2300, который Верховная Рада приняла 3 декабря прошлого года. От июля 2020 частные компании любой формы собственности получили право производить этиловый спирт, но они обязательно должны иметь на это лицензию." - сообщает Укрпавда.

Далее алкогольная пропаганда на «Укрправде» пишет, что наркотический рынок алкогольной отравы  «наконец-то станет конкурентным и прозрачным». Это такая очень удобная манипуляция - прятать преступления против населения под лживые теории мифического рынка.

Если бы власть в Украине была народной, то она охраняла населения страны от произвола алкогольных барыг и не заботилась бы об их доходах и доходах в бюджет.

Болтовня о доходах в бюджет от реализации алкоголя - это очень подлая манипуляция. Доходы от продажи наркотического яда могут делать и считать только негодяи и враги народа!
Алкогольный геноцид в Украине совершенствуется!

раніше:

Как невозможное становится возможным #1 | Мозг

__________
Підписуйтесь на новини сайту #ТверезийЧернігів та на наші канали у соцмережах, щоб завжди бути проінформованим з важливих алкогольно-тютюнових питань та подій, які відбуваються в Україні та світі.
Детальніше »