9.10.2021

Фетальний алкогольний синдром Алкогольний синдром плоду


Алкоголь шкідливий абсолютно всім і особливо вагітним жінкам. Безпечної дози алкоголю не існує, попереджають українців в МОЗ і відзначають особливу шкоду наркотичної отрути алкоголю для вагітних жінок.

Фетальний алкогольний спектр порушень (ФАСП) виникає, коли плід піддається впливу алкоголю в утробі матері. Цей термін охоплює весь діапазон можливих наслідків впливу алкоголю в пренатальному періоді: фетальний алкогольний синдром (ФАС) алкогольний розлад нейророзвитку (АРНР), вроджені дефекти, пов'язані з алкоголем (ВДПА).

Фетальний алкогольний синдром (ФАС) є одним з найбільш частих станів серед дітей з проблемами розвитку. За даними ВООЗ, в Україні - один з найвищих у світі рівнів поширення фетального алкогольного синдрому - 50 випадків на 10 000 чоловік. Це пов'язують з тим, що багато жінок вважають "маленькі" дози алкоголю не шкідливими, особливо в останній триместр вагітності.

Науково доведено, що алкоголь вільно проникає через плацентарний бар'єр і приблизно через дві години потрапляє в кров плода. Доза алкоголю, отримана ембріоном, дорівнює дозі, яку поглинула жінка.

Алкоголь діє як тератоген (агент, який може порушувати розвиток плода), пошкоджує клітини головного мозку, спинного мозку та інших частин тіла, а також порушує їх розвиток в утробі матері.

Вживання наркотичної отрути алкоголю може призвести до переривання вагітності, передчасних пологів і народження дитини з низькою вагою ...
Коли жінка вагітна, її дії можуть впливати також і на дитину. Тому, це особливо важливо припинити споживання будь-яких алкогольних виробів, так як невелика доза алкоголю може завдати непоправної шкоди дитині і матері.

Задовго до вагітності, у жінок що вживають алкоголь, пошкоджуються зародкові фолікули яєчника, в результаті чого з такою заплідненої пошкодженої зародкової клітини може народитися дитина урод - особа з вродженими вадами тіла, внаслідок генетичного дефекту або впливу негативних факторів в ембріональному періоді.висновок:
дітородна функція жінки повинна бути абсолютно вільна від наркотичних отрут таких як алкоголь і тютюн.

Живіть тверезо!

Алкоголь вреден абсолютно всем и в особенности беременный женщинамБезопасной дозы алкоголя не существует, предупреждают украинцев в Минздраве и отмечают особый вред наркотического яда алкоголя для беременных женщин.

Фетальный алкогольный спектр нарушений (ФАСП) возникает, когда плод подвергается воздействию алкоголя в утробе матери. Этот термин охватывает весь диапазон возможных последствий воздействия алкоголя в пренатальном периоде: фетальный алкогольный синдром (ФАС) алкогольное расстройство нейроразвития (АРНР) врожденные дефекты, связанные с алкоголем (ВДПА).
 
Фетальный алкогольный синдром (ФАС) является одним из наиболее частых состояний среди детей с проблемами развития. По данным ВОЗ, у Украины - один из самых высоких в мире уровней распространения фетального алкогольного синдрома - 50 случаев на 10 000 человек. Это связывают с тем, что многие женщины считают "маленькие" дозы алкоголя не вредными, особенно в последний триместр беременности.

Научно доказано, что алкоголь свободно проникает через плацентарный барьер и примерно через два часа попадает в кровь плода. Доза алкоголя, полученная эмбрионом, равна дозе, которую поглотила женщина.

Алкоголь действует как тератоген (агент, который может нарушать развитие плода), повреждает клетки головного мозга, спинного мозга и других частей тела, а также нарушает их развитие в утробе матери. 

Употребление наркотического яда алкоголя может привести к прерыванию беременности, преждевременным родам и рождению ребенка с низким весом... 
Когда женщина беременна, ее действия могут влиять также и на ребенка. Потому, это особенно важно прекратить потребление любых алкогольных изделий, так как небольшая доза алкоголя может нанести непоправимый вред ребёнку и матери. 

Задолго до беременности, у употребляющих алкоголь женщин повреждаются зародышевые фолликулы, в результате чего из такой оплодотворённой повреждённой зародышевой клетки может родиться ребёнок урод — особь с врождёнными недостатками тела, вследствие генетического дефекта или воздействия негативных факторов в эмбриональном периоде.

Вывод:
детородная функция женщины должна быть абсолютно свободна от наркотических ядов таких как алкоголь и табак. 

Живите трезво!

Підписуйтесь на новини сайту #ТверезийЧернігів та на наші канали у соцмережах, щоб завжди бути проінформованим з важливих алкогольно-тютюнових питань та подій, які відбуваються в Україні та світі.