7.25.2018

Як побудований алкогольно-тютюновий геноцид населення України


Таблиця продажу горілчаних виробів у торговельній мережі України згідно офіційного сайту Державної служби статистики України [Електронний ресурс]. – https://ukrstat.org

За 2009 рік концерн «Укрспирт» виготовив — 25 849,7 тыс. декалітрів(1 дал = 10 літров) , загальний ринок алкогольної наркотичної отрути лікеро-горілчаного ринку України оцінювався  у 11 млрд. грн.  за 2009 р. - ця цифра не враховує нелегальне виробництво, а це ще 30 000 тыс. декалітрів. 
Нагадаємо, президент Володимир Зеленський на представленні нового голови Тернопільської області заявив, що більше половини виробництва державного підприємства спиртової та лікеро-горілчаної промисловості "Укрспирт" знаходиться в "тіні".

"Така у мене є статистика, тобто більше половини, 55% виробництва зараз" Укрспирту "в тіні, державні заводи контролюються кримінальними угрупованнями більше 10 років", - звернувся президент до учасників наради.

Згідно з даними Державного комітету статистики промисловість України в 2014 р. виробила близько 2,4 млрд. л пива, 0,2 млрд. л горілки та 0,2 млрд. л  лікерів та вин. Одночасно промисловими підприємствами України було виготовлено близько 1,1 млрд. л. промислового питного молока. Таким чином, у 2014 р. українці спожили алкогольної отрути більше, ніж молочної продукції.

Звісно, серед депутатів ВР України є люди, які володіють виробництвом алкогольної продукціє, тому цілком зрозуміло, що прийняння законів в України на користь виробників алкогольно-тютюнової галузі є цілком логічним явищем.

Почнем з того, що українське законодавство не надає визначення алкоголю!
Спочатку слухаємо нового начальника  "Управління державного регулювання та контролю у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів і протидії їх незаконному обігу"  - Ігора Євгеновича Стасюка 


1. Правові та організаційні засади державної політики у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, порядок державного контролю, повноваження органів виконавчої влади, права та обов’язки фізичних та юридичних осіб у сфері обігу підконтрольних речовин визначені Законом України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори». Цей закон ґрунтується на положеннях міжнародних договорів, згоду на обов’язковість яких надала Верховна Рада України, а саме: 
- Єдина Конвенція ООН про наркотичні засоби 1961 року, 
- Конвенція ООН про психотропні речовини 1971 року та 
- Конвенція ООН про боротьбу проти незаконного обігу наркотичних засобів і психотропних речовин 1988 року.

Згадані Конвенції не визначають алкоголь і нікотин як отруйні наркотичні засоби, психотропні речовини або прекурсори.

Виглядає як "релігійна догма" алкогольно-тютюнового геноциду - "так повинно бути, бо хтось там так вирішів за нас, тому - виконуй, крапка". Дуже зручна "відмазка" на всі можливі логічні запитання, саме тому відповідно до цього, алкоголь і нікотин не включено до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, який затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 06.05.2000 № 770 «Про затвердження переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів»...

але запитання, так на момент прийняття Конвенції ООН про психотропні речовини 1971 року за нормами 1972 року часів СРСР у державних стандартах УРСР на підставі ГОСТ 18300-72 існувало визначення алкоголю(етиловому спирту), як сильнодіючого наркотика що призводить до збудження, а від певної дози до загибелі людини, але про це начальник  "Управління державного регулювання та контролю у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів і протидії їх незаконному обігу"  - Ігор Євгенович Стасюк чомусь мовчить?


2. Основні засади державної політики щодо регулювання виробництва, експорту, імпорту, оптової і роздрібної торгівлі спиртом етиловим, коньячним і плодовим, алкогольними напоями та тютюновими виробами, забезпечення їх "високої якості" та "захисту здоров’я громадян", а також посилення боротьби з незаконним виробництвом та обігом алкогольних напоїв і тютюнових виробів в Україні визначаються Законом України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів».
З цього випливає, що діяльністьу сфері обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів регламентується одним законом України, а діяльність у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів регламентується іншим законом України. Ці два закони прийняті у 1995 році.

Таким чином, Верховна Рада України на законодавчому рівні виокремила ці види діяльності в дві різні сфери господарської діяльності вже у 1995 році.

На виконання міжнародних зобов’язань України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, Кабінет Міністрів України відповідно до статті 1 Закону затвердив постановою від 6 травня 2000 року за № 770 Перелік наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів.

3. Згідно із законодавством України та міжнародними договорами України Кабінет Міністрів України затверджує зміни до зазначеного Переліку підконтрольних речовин.

Керуючись частиною другою статті 19 Конституції України, органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Згідно зі статтею 85 Конституції України прийняття законів належить до повноважень Верховної Ради України. Відповідно до статті 9 Конституції України чинні міжнародні договори, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, є частиною національного законодавства України.

Зважаючи на викладене, включення алкоголю та нікотину до Переліку підконтрольних речовин може бути здійснене на підставі законів України - тобто гідно із законодавством України та міжнародними договорами України Кабінету Міністрів.

4. Алкоголь та тютюну в Україні віднесені до харчових продуктів, згідно Закону України  № 481/95-ВР « Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів»  - цигарки та алкоголь - це харчі, тобто їжа!

натиснути щоб збільшити скан документів


Як ми бачимо у відповіді на запит до влади, у законах України визначення алкоголю та тютюну - ВІДСУТНЄ! Державні службовці та депутати Верховної Ради замовчують цей факт!

Тобто закон  № 481/95-ВР та № 60/95-ВР « Про обіг в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів » приймався у ВР України та Кабміні на положеннях міжнародних договорів та конвенцій, що  не визначають алкоголь і нікотин як наркотичні засоби, психотропні речовини або прекурсори.

Саме так працює система алкогольно-тютюнового геноциду населення України з 1995 року. 
Щоб щось змінити у цій системі - треба змінити закони у ВР, або прийняти певне анти-алкогольне та антитютюнове рішення Кабінету Міністрів, тобто це виглядає на рівні фантастики, тому що міжнародна алкогольно-тютюнова мафія та їх лоббі повністю контролює ВР та  Кабінет Міністрів.

5.Припустимо, що через лояльного до тверезості депутата ВР ми подали проект закону та він його зареєстрував у ВР. Спочатку законопроект надходить до комітету, де він повинен бути розглянутий "компетентними фахівцями". Хто такі ці  "компетентні фахівці" - це як правило юристи та люди з медичною освітою. Юристи зразу посилаються на положення міжнародних конвенцій та міжнародних угод Кабміну, а  медичні фахівці посилаються на офіційну наркологічну теорію, згідно якої алкоголь та тютюн не є отрутою, якщо вони споживаються у помірних дозах. В результаті коло замикається і законопроект у комісії відхиляється.

6. У законний спосіб змінити алкогольно-тютюновий геноцид населення видається неможливим в силу перерахованих вище обставин,  тому залишається лише єдина можливість для оздоровлення населення  - самоорганізація тверезої частини населення у тверезі громади та створення ними своїх терапевтичних та навчальних центрів психологічної допомоги на комерційній основі, як альтернатива існуючій у державі брехливій наркологічній системі помірної дози отрути.

Питання:
Якщо алкоголь згідно закону вважається харчовим продуктом, то чому від цього продукту хворіють та гинуть люди, руйнуються внутрішні органи людини та скорочується вік громадян України?

Чому народ України у своїх власних справах  повинен керуватись конвенціями, які приймаються за межами власної держави? Чому Україна не повинна мати власної думки у власних справах?


P.S
Державна служба України з контроолю за наркоотиками (ДСКН України) — до 10 вересня 2014 — центральний орган виконавчої влади України, діяльність якого спрямовувалася й координувалася Кабінетом Міністрів України.
10 вересня 2014 р. було прийнято Постанову Кабміну № 442, якою скасовано Державну службу з контролю за наркотиками. Її правонаступник — Державна служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками.
ДСКН України була головним органом у системі центральних органів виконавчої влади у сфері формування та забезпечення реалізації державної політики з питань обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їхніх аналогів і прекурсорів, протидії їхньому незаконному обігу, а також координації діяльності органів виконавчої влади з цих питань.Якщо у державі відсутнє правдиве визначення алкогольної та тютюнової отрути, то, ситуація виглядає так, як на малюнку вище!
__________
Підписуйтесь на новини сайту #ТверезийЧернігів та на наші канали у соцмережах, щоб завжди бути проінформованим з важливих алкогольно-тютюнових питань та подій, які відбуваються в Україні та світі.
Детальніше »

7.22.2018

Усик прийде - алкогольну отруту Оболонь приведе


Дуже добре, що переміг український боксер, але... як кажуть - "гроші не пахнуть"? Також українець отримав Кубок Мохаммеда Алі і призові в розмірі $ 10 млн.
Боксер в змозі був сказати: "Я не проводжу бій під рекламу алкогольної отрути!", але він цього не зробив! Де ж совість Усика, коли він так хреститься?

Алкогольне спонсорство боксу - дуже старий та перевірений інструмент алкогольної мафії у просуванні на ринку своєї алкогольної отрути в шлунки та мізки обдурених споживачів! Нажаль алкогольне спонсорство та алкогольна реклама в Україні не заборонені законом.


Саме за допомогою пива людина залучається до алкоголізму та стає на "алкогольний конвеєр", тому пиво - це алкогольна зброя №1 у світі.

Згадаємо також видатних рекламних алкогольних агентів Nemiroff  та  пива «Чернігівске » братів Кличко: 

близько $ 3 млн
за оцінками експертів, принесло Андрію Шевченку дворічне співробітництво з пивним брендом «Оболонь». Крім «Оболоні», Шевченко рекламував пиво «Рогань».

Алкогольну естафету "Оболонь" від Шевченко нарешті підхопив Усик:
__________
Підписуйтесь на новини сайту #ТверезийЧернігів та на наші канали у соцмережах, щоб завжди бути проінформованим з важливих алкогольно-тютюнових питань та подій, які відбуваються в Україні та світі.
Детальніше »

7.21.2018

«Детектор»: про нічний алкоголь в Чернігові і лобізм міськради


Про шкоду алкоголю на людину, етилову мафію і продаж нічного спиртного в Чернігові поговорили в проекті «Детектор» каналу Cheline. Гість студії - лідер громадської організації «Тверезий Чернігів» Артем Ступаков.

__________
Підписуйтесь на новини сайту #ТверезийЧернігів та на наші канали у соцмережах, щоб завжди бути проінформованим з важливих алкогольно-тютюнових питань та подій, які відбуваються в Україні та світі.
Детальніше »

Алкоголь - як державна таємниця


Артем Ступаков, голова Чернігівської обласної громадської організація "Тверезий Чернігів", фрагменти виступу в Київському Вищому Професійному Училищі деревообробки м. Київ

https://www.youtube.com/watch?v=pS1LJgiFj0A

__________
Підписуйтесь на новини сайту #ТверезийЧернігів та на наші канали у соцмережах, щоб завжди бути проінформованим з важливих алкогольно-тютюнових питань та подій, які відбуваються в Україні та світі.
Детальніше »

7.16.2018

Хибне «визначення» отрути по Курпатову


Технологія обдурювання людей у РФ і в Україні - абсолютно однакова!
Хибне «Визначення» отрути по Курпатову:
«Все є отрутою і все не є отрутою залежно від дози» !


У чому помилка такого твердження?

Так вкидається в мозок софізм: «Мало отрути - не є отрута».
Людина повинна була б запитати: адже від кількості речовини хімічні властивості не змінюються: в малій дозі речовина та ж сама, що і у великій, але зазвичай людина не ставить такого питання і в цьому біда.

Правильно було б сказати: мала доза отрути завдає меншої шкоди, ніж велика доза, але сам збиток здоров'ю наноситься однаковий в обох випадках. Так от, споживаючи малі дози отрути, але набираючи ними велику дозу частинами, в результаті людина отримує той же збиток, що і від споживання однієї великої разової дози.

Тобто зразу впроваджується другий софізм: "Мало шкоди від отруєння малими дозами - не є шкода для людина" тобто: "Мало шкоди - не є шкода".

Розумна людина зразу відслідковує як його дурять, але не кожний є розумним, хоча розум присутній у кожного.

Тобто балаканина про "безневинність" та "безпечність" малих доз - справжня інтелектуальна демагогія, що маскується під хибне софістичне міркування типу: "Все є і при цьому не є, в залежності ..."

Мало того, теорія "безпечних доз" офіційно нав'язується владою підліткам вчителями в українських школах на рівні міністерства освіті: (щоб збільшити текст на фото - натиснути)
де стверджується, що людина може травити себя алкоголем регулярно та помірно.

Живи тверезо - без отрути!
__________
Підписуйтесь на новини сайту #ТверезийЧернігів та на наші канали у соцмережах, щоб завжди бути проінформованим з важливих алкогольно-тютюнових питань та подій, які відбуваються в Україні та світі.
Детальніше »

7.06.2018

Слово - універсальний символ


На малюнку - коротка та якісна інтервенція на рівні етимологічної атрибуції - ПРОБУДЖЕННЯ ГОЛОВИ ЛЮДИНИ ясним сенсом - це завжди пошук базового протиріччя.

Слово залишається єдиним універсальним символом, інструментом спілкування з сутністю того, що відбувається в житті людини!

Символом всіх символів є - слово, а відповідно і ім'я[речовини], присвоєне за допомогою слова кожному явищу людського буття! ...
Без онтологічного розуміння імені світ - глухий і німий, він сповнений темряви і чудовиськ.

Досвід більшості завжди помилковий!

_______________

Підписуйтесь на новини сайту #ТверезийЧернігів та на наші канали у соцмережах, щоб завжди бути проінформованим з важливих алкогольно-тютюнових питань та подій, які відбуваються в Україні та світі.
Детальніше »