5.21.2019

Хворіє не алкоголік, а текст в його голові..


Що робить алкогольний барига - виробник горіки «воздух»? Споживачі цієї марки отрути не здогадуються, чому саме так назвали цю горілку. Насправді назва - «воздух», що прив'язана до назви горілки - це вдало організована семантична диверсія і це не забороняється законами. У психічно здорової людини не може бути ніяких позитивних асоціацій алкогольної отрути з повітрям - «воздухом».

В країні не існує державна наглядова «семантична служба», яка б слідкувала за використанням назв та понять, саме тому виробники алкогольної та тютюнової отрути мають повну свободу для своїх маніпуляцій. Сама тому існують такі назви як: хлібний дар, хортиця, воздух, козацька рада, мороша джерельна, на бруньках, горілочка на березових бруньках, еко горілка green day, батьківська хата, мамина настоянка "кропива", горілка "кропива", горілка "кропива" на краплях роси...

Коротенький ролик, всього - 68 секунд! 

Розгадка причини алкоголізму в самому тексті алкоголіка - тобто того, хто і вживає алкоголь - будь то пиво, вино, шампанське та інші алкогольні суміші ... не грає ролі скільки і як часто людина це робить

Хворіє не алкоголік, а текст в його мізках... - це ключ до розуміння причин алкоголізму!

Розбираємо алкогольний текст у відеоролику:


-Чому ви п'єте?
-Не п'є один верблюд - житель пустелі!
-А хто не п'є, назови ... я чекаю?
-Я не пью!
-Я теж не п'ю, але символічно треба, ну по пів чарочки!

Не пити живі істоти не можуть, тому як без водного харчування - води, вони просто вмирають. Але розум алкоголіка постійно транслює парадоксальні повідомлення про те, що тіло людини - «не п'є», тобто не живить себе водою. Здавалося б така проста логічна конструкція - людина не може жити без води т.е без харчування, проте людей з дитинства привчають до носіння  в мізках цього парадоксу та до відмови від логічного мислення.

Це масова епідемія - відмова від критичного мислення та аналізу лексики, тому маніпулювати людськими масами не складає особливих труднощів. 

-Не п'є один верблюд - житель пустелі! - звичайно ж це велика брехня алкоголіків, верблюд якраз п'є і п'є дуже багато перед своїм походом в пустелю - цим він як раз і цінний. А що ж тоді приховується? А те, що верблюд не отруює себе алкоголем, тому як ця істота розумніше людини в багато разів. У верблюда вода - це харчування, тому верблюд п'є воду і не труїює себе алкоголем. Верблюд, якби вмів говорити, він би сказав, що алкогольну отруту не «п'ють», отрутою - отруюються, тому слово пити що до алкоголю категорично не застосовується ... У верблюда немає в мозку парадоксів!

Людина єдина жива істота на Планеті, у якого переносимість абсурду і парадоксів в мозку - це природна властивість!

Парадокси мислення - основа тютюнової та алкогольної залежності, в їх основі лежить саме парадоксальність мислення, а не емоційні розлади або фізіологічні потяги людини.


_________________
russian:
Что делает алкогольный барыга - производитель водки «воздух»? Потребители этой марки яда не догадываются, почему именно так назвали эту водку. На самом деле название - «воздух»,  привязанное к названию водки - это удачно организованная семантическая диверсия и это не запрещается законами. У психически здорового человека не может быть никаких положительных ассоциаций алкогольного яда с «воздухом».

В стране не существует государственной семантической комиссии, которая бы следила за использованием названий и понятий, поэтому производители алкогольной и табачной отравы имеют полную свободу для своих манипуляций. Поэтому существуют такие названия как: хлебный дар, борзая, воздух, казацкая рада, мороша родниковая, на почках, водочка на березовых почках, эко водка green day, родительский дом, мамина настойка "крапива", водка "крапива", водка "крапива "на каплях росы ...

Короткий ролик, всего - 68 секунд!
Разгадка причины алкоголизма кроется в самом тексте алкоголика – т.е того, кто употребляет алкоголь – будь то пиво, вино, шампанское и прочие алкогольсодержащие смеси… не играет роли сколько и как часто человек это делает
Болеет не алкоголик, а его текст в мозгу - это ключ к пониманию причин алкоголизма!

Разбираем алкогольный текст в видео ролике:

-Почему вы пьёте?
-Не пьёт один верблюд – житель пустыни!
-А кто не пьёт, назови… я жду?
-Я не пью!
-Я тоже не пью, но символически надо, ну по пол рюмочки!

Не пить живые существа не могут, потому как без водного питания – воды, они просто умирают. Но ум алкоголика постоянно транслирует парадоксальные сообщения о том, что тело человека - «не пьёт», т.е не питает себя водой. Казалось бы такая простая логическая конструкция – человек не может жить без воды т.е без питания, однако людей с детства приучают к ношению этого парадокса в мозгу и к отказу от логического мышления.

Это массовая эпидемия – отказ от критического мышления и анализа употребляемой лексики, поэтому манипулировать человеческими массами не составляет особого труда.

-Не пьёт один верблюд – житель пустыни! – конечно же это большая ложь алкоголиков, верблюд как раз пьёт и пьёт очень много перед своим походом в пустыню – этим он как раз и ценен. А что же скрывается? А то, что верблюд не травит себя алкоголем, потому как умнее человека во много раз. У верблюда вода – это питание, потому верблюд пьёт воду и не травится алкоголем. Верблюд, если бы умел говорить, он бы сказал, что алкогольный яд не пьют – ядом травятся, потому слово пить в отношении алкоголя категорически неприменимо… У верблюда нет носимых в мозгу парадоксов!

Человек единственное живое существо на Планете, у которого переносимость абсурда и парадоксов в мозгу – это природное состояние!

Парадоксы мышления - основа табачной и алкогольной зависимости, в их основе лежит именно парадоксальность мышления, а не эмоциональные расстройства или физиологические влечения человека
____________
Підписуйтесь на новини сайту "Тверезий Чернігів", та на наші канали у соцмережах, щоб завжди бути проінформованим з важливих алкогольно-тютюнових питань та подій, які відбуваються в Україні та світі.