6.29.2019

Той, хто контролює лексику, контролює соціальну реальність

на двох мовах/на двух языкахЧому ми постійно наголошуємо на алкогольній лексиці, термінах, словах, значеннях, етимології слів, тому що це інструмент для розуміння причин алкогольної наркоманії!

"Той, хто контролює лексику, контролює соціальну реальність," - Thomas Stephen Szasz, це він дуже вірно помітив! 

Всім відомо, що алкогольні наркомани примусово направляються до психоневрологічніого диспансера, де працюють психіатри і психотерапевти.

"Вивчаючи мовні ігри та мовну форму спілкування, психіатрія зближується з лінгвістикою, філософією і семіотика, причому об'єктом лінгвістики є структура мови і мовної гри, філософії - його когнітивне значення, а психіатрії - його / її соціальний образ, або втілення," ...

"Психіатрія - це псевдонаука, яка є пародією на медицину і користується словами, що звучать як медичні терміни і з'явилися протягом останніх 100 років." ...

"Психіатрія використовується як інструмент влади, а поняття психічного захворювання - як виправдання насильницького психіатричного втручання, оскільки насильницьке втручання в психіатрії спирається на поняття психічного захворювання точно так же, як теистическая релігія спирається на поняття Бога і релігійні догмати" - Thomas Stephen Szasz ...

Томас Стівен Сас (англ. Thomas Stephen Szasz, уроджений Тамаш Іштван Сас, угор. Szász Tamás István, 15 квітня 1920 році, Будапешт - 8 вересня 2012, Нью-Йорк) - американський психіатр. Почесний професор психіатрії у відставці в Державному університеті нью-йоркського центру охорони здоров'я в місті Сіракузи, штат Нью-Йорк. Довічний член Американської психіатричної асоціації. 

russian:


"Тот, кто контролирует лексику, контролирует социальную реальность," - Thomas Stephen Szasz, это он очень верно подметил!

Всем известно , что алкогольные наркоманы помещаются в психоневрологические диспансеры, где работают психиатры и психотерапевты. 

"Изучая языковые игры и речевую форму общения, психиатрия сближается с лингвистикой, философией и семиотикой, причём объектом лингвистики является структура языка и языковой игры, философии — его когнитивное значение, а психиатрии — его/её социальный образ, или воплощение,"...

"Психиатрия — это псевдонаука, которая является пародией на медицину и пользуется словами, звучащими как медицинские термины и появившимися в течение последних 100 лет."... 

"психиатрия используется как инструмент власти, а понятие психического заболевания — как оправдание насильственного психиатрического вмешательства, поскольку насильственное вмешательство в психиатрии опирается на понятие психического заболевания точно так же, как теистическая религия опирается на понятие Бога и религиозные догматы" - Thomas Stephen Szasz...

Томас Стивен Сас (англ. Thomas Stephen Szasz, урождённый Тамаш Иштван Сас, венг. Szász Tamás István; 15 апреля 1920, Будапешт — 8 сентября 2012, Нью-Йорк) — американский психиатр. Почётный профессор психиатрии в отставке в Государственном университете нью-йоркского центра здравоохранения в городе Сиракьюс, штат Нью-Йорк. Пожизненный член Американской психиатрической ассоциации. 

_______
Підписуйтесь на новини сайту #ТверезийЧернігів та на наші канали у соцмережах, щоб завжди бути проінформованим з важливих алкогольно-тютюнових питань та подій, які відбуваються в Україні та світі.