3.03.2020

Алкоголь Індекс шкідливості

на двох мовах/на двух языках


Назва "Горілка"(Водка) - дуже хитра етимологічний диверсія, залежна людина сама ніколи не здогадається в чому суть обману. У самому слові і приховано розуміння методу допомоги залежному. Вам вже відомо, як правильно називати цю отруту?

Британська асоціація по боротьбі з наркотиками відібрала і проаналізувала 16 факторів впливу наркотиків на життя людини та його суспільні зв'язки(шкода державі, руйнування сімейних зв'язків, смертність в стані наркотичного отруєння, погіршення сімейних відносин, матеріальної шкоди тощо)

В результаті, кожній наркотичній речовині було присвоєно певний "індекс шкідливості", який показує його сукупну шкоду як для самого вживаючого отруту,  так і для його оточення.

Найпоширеною та самою небезпечною наркотичною речовиною був визнаний алкоголь, який отримав по підсумковій оцінці 72 бали зі 100.

Алкоголь отримав високі бали майже за всіма параметрами: травми, смертність, шкода здоров'ю, втрата соціальних зв'язків, занепад морального рівня, взяття під варту, шкода державі і т.д, що обумовлено його доступністю і легальністю в більшості країн світу.

Міжнародна громадська організація «Глобальна комісія з наркополітики» випустила доповідь, присвячену проблемам законодавчого регулювання вживання наркотичних речовин. У ньому комісія закликала переглянути класифікацію ООН, схвалену ще півстоліття тому. Як аргумент громадська організація надає дослідження, згідно з якими алкоголь набагато шкідливіше кокаїну і героїну.

джерело - GLOBAL COMMISSING OF DRUG POLICY


russian:

"Водка" - очень хитрая этимологическая диверсия, зависимый человек сам никогда не догадается в чём суть обмана. В самом слове "водка" скрыто и понимание метода помощи зависимому. Вам уже известно, как правильно называть этот яд?

Британская ассоциация по борьбе с наркотиками отобрала и проанализировала 16 факторов влияния наркотиков на жизнь человека и его общественные связи (вред государству, разрушение семейных связей, смертность в состоянии наркотического опьянения, ухудшение семейных отношений, материальный урон и т.д)

В результате каждому наркотическому веществу был присвоен определённый "индекс вредности", который показывает его совокупный вред как для самого употребляющего так и для его окружения.

Самым распространённым и самым опасным наркотическим веществом был признан алкоголь, получивший по итоговой оценке 72 балла из 100.
Алкоголь получил высокие баллы почти по всем параметрам (травмы, смертность, вред здоровью, потеря социальных связей, упадок нравственного уровня, заключения под стражу, вред государству и т.д), что обусловлено его доступностью и легальностью в большинстве стран мира.

Международная общественная организация «Глобальная комиссия по наркополитике» выпустила доклад, посвященный проблемам законодательного регулирования употребления наркотических веществ. В нем комиссия призвала власти пересмотреть классификацию ООН, одобренную еще полвека назад. В качестве аргумента общественная организация приводит исследования, согласно которым алкоголь намного вреднее кокаина и героина.
источник
______

Підписуйтесь на новини сайту #ТверезийЧернігів та на наші канали у соцмережах, щоб завжди бути проінформованим з важливих алкогольно-тютюнових питань та подій, які відбуваються в Україні та світі.