6.02.2020

Соціологічне дослідження українських підлітків

на двох мовах/на двух языках


Соціологічне дослідження українських підлітків.
"Що стосується вживання алкоголю, тютюну та інших наркотичних речовин, то вже в 10 років кожний сьомий підліток має досвід вживання наркотичних алкогольних розчинів.. Серед респондентів 17-річного віку такий досвід є у понад 60 %.

16% дівчаток і 24% хлопчиків у віці від 11 до 17 років мають досвід куріння тютюну, а марихуану хоча б раз вживали 8% опитаних підлітків у віці 13-17 років" - свідчать дані соцдослідження, проведеного Українським інститутом соціальних досліджень ім. Яременко спільно з ЮНІСЕФ, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Українські підлітки залежать від соцмереж, мають зайву вагу та скаржаться на нервозність. Низький рівень активності, шкідливі харчові звички і нерідко стан пригніченості – так в цілому характеризують нинішніх українських підлітків.

"Згідно з даними нашого дослідження, українські підлітки повідомляють про низький рівень фізичної активності і переважно шкідливі харчові звички. Вони засвідчують поширення буллінгу, насильства в школах і недостатню щоденну підтримки з боку сім'ї", - розповіла глава представництва ЮНІСЕФ в Україні Лотта Сільвандер.
За її словами, така ситуація впливає на результати навчання підлітків і може вплинути на здоров'я і благополуччя в дорослому віці.

Згідно з даними опитування, третина підлітків мають зайву вагу, кожен п'ятий вважає своє здоров'я середнім або поганим, а більше половини опитаних підлітків скаржаться на поганий настрій і нервозність. 31% респондентів серед дівчаток і 21% - серед хлопчиків зізналися, що відчували такий рівень відчуття безнадійності та печалі.

Кожен четвертий підліток жіночої статі та 40% підлітків чоловічої статі у віці 13-17 років мають досвід статевих стосунків, і тільки 12% опитаних молодих людей мають уявлення про ВІЛ-інфекції.
Опитування також показало, що українські підлітки залежать від соцмереж і віртуального спілкування - 25% респондентів визнали, що постійно думають про час, який можна провести в соцмережах.

Третина опитаних підлітків, згідно з дослідженням, мінімум раз рік бере участь в бійках, 35% підлітків зізналися, що протягом найближчих двох місяців кривдили когось або самі були ображені.

Соціологічне дослідження було проведено в 2018 році Українським інститутом соціальних досліджень ім. Яременко спільно з ЮНІСЕФ в 287 навчальних закладах України, опитано було більше 13 тисяч респондентів віком від 10 до 17 років, використовувався метод самозаполнения опитувальника.


russian:

Социологического исследование украинских подростков.
Что касается употребления алкоголя, табака и других наркотических веществ, то уже в 10 лет каждый седьмой имеет опыт употребления наркотических алкогольных растворов. Среди респондентов 17-летнего возраста такой опыт есть у более 60%.

16% девочек и 24% мальчиков в возрасте от 11 до 17 лет имеют опыт курения, а марихуану хотя бы раз употребляли 8% опрошенных подростков в возрасте 13-17 лет. свидетельствуют данные социсследования, проведенного Украинским институтом социальных исследований им. Яременко совместно с ЮНИСЕФ, сообщает "Интерфакс-Украина".

Украинские подростки зависят от соцсетей, имеют лишний вес и жалуются на нервозность. Низкий уровень активности, вредные пищевые привычки и нередкое состояние угнетенности в целом характеризуют нынешних украинских подростков.

"Согласно данным нашего исследования, украинские подростки сообщают о низком уровне физической активности и преимущественно нездоровых пищевых привычках. Они говорят о распространении буллинга, насилия в школах и недостаточной ежедневной поддержке со стороны семьи", - рассказала глава представительства ЮНИСЕФ в Украине Лотта Сильвандер.
По ее словам, такая ситуация влияет на результаты учебы подростков и может повлиять на здоровье и благополучие во взрослом возрасте.

Согласно данным опроса, треть подростков имеют лишний вес, каждый пятый считает свое здоровье средним или плохим, а более половины опрошенных подростков жалуются на плохое настроение и нервозность. 31% респондентов среди девочек и 21% - среди мальчиков признались, что испытывали такой уровень ощущения безнадежности и печали, что прекращали заниматься рутинными делами.

Каждый четвертый подросток женского пола и 40% подростков мужского пола в возрасте 13-17 лет имеет опыт половых отношений, и только 12% опрошенных молодых людей имеют представление о ВИЧ-инфекции.
Опрос также показал, что украинские подростки зависят от соцсетей и виртуального общения - 25% респондентов признали, что постоянно думают о времени, которое можно провести в соцсетях.

Треть опрошенных подростков, согласно исследованию, минимум раз год участвует в драках, 35% подростков признались, что на протяжении ближайших двух месяцев обижали кого-то или сами были обижены.

Социологическое исследование было проведено в 2018 году Украинским институтом социальных исследований им Яременко совместно с ЮНИСЕФ в 287 учебных заведениях Украины, опрошено было более 13 тысяч респондентов возрастом от 10 до 17 лет, использовался метод самозаполнения опросника.

Підписуйтесь на новини сайту #ТверезийЧернігів та на наші канали у соцмережах, щоб завжди бути проінформованим з важливих алкогольно-тютюнових питань та подій, які відбуваються в Україні та світі.