11.22.2021

П'ять порад МОЗ які не допоможуть | Алкогольна наркоманія

 

Шкідливі наркологічні теорії впроваджуються в маси через різні організації, такі як "Центр громадського здоров'я".

Вже досить давно у світі існує наркологічна теорія, розроблена алкогольними компаніями, згідно з якою причинами алкогольно-тютюнової наркоманії є:

- стресс,

- фізіологічна потреба,

- теорія про те, що людина нібито не вміє правильно вживати, тобто теорія поміркованої дози...

Але ми продовжуємо стверджувати, що це нахабна брехня... оскільки Парадокси мислення - основа тютюнової та алкогольної залежності, в їх основі лежить саме парадоксальність мислення, а не емоційні розлади чи фізіологічні потяги людини

Можна звичайно спробувати умовити залежного припинити вживати алкогольно-тютюнову отруту, але це нічого не дасть, поки мозок залежного «не розшифрує» справжню причину самоотруєння, мозок запускатиме одну й ту саму помилку мислення на регулярній основі. Тобто ризик скотитися в алкогольно-тютюнову наркоманію буде постійно... 

Що робити: допомогти залежному видалити з його мозку помилку мислення і залежність зникне автоматично!

****

Брехлива публікація на сайті "Центру громадського здоров'я":

"Зловживання алкоголем може призвести до багатьох проблем в житті людини. Особливо це стосується здоров’я. Надмірне вживання алкоголю може призвезти до хвороб печінки, проблем з травленням, серцем, очима тощо. Є пряма залежність розвитку небезпечних захворювань від доз алкоголю. Наприклад, чим більше спиртного ви вживаєте, то вищим стає ризик виникнення раку.

Ви можете зменшити споживання алкогольних напоїв [отрути]. Ділимося порадами:
- Зробіть перерву. Утримайтеся від спиртних напоїв [отрути] на тиждень чи місяць та простежте за станом здоров’я. Важко робити довгі перерви? Починайте з 1–2-х днів на тиждень. Ми у вас віримо!

- Уникайте «тригерів». Подумайте, що викликає у вас бажання пити [отруїти себе]? Люди та місця можуть спонукати до чарки. Намагайтеся їх уникати або практикуйте способи ввічливої відмови. Ваше здоров’я важливіше!

- Звільніть своє житло від алкогольних напоїв[отрути]. Доведено, чим більше алкоголю ми купуємо, тим вища ймовірність випити [отруїтись] його раніше, ніж мали намір. Нехай в оселі буде менше спиртного або краще взагалі не купувати такі напої [отрути] додому. Це допоможе утриматися від спокус.

- Боріться зі стресом здорово. Алкоголь не допомагає боротися зі стресовим станом. Найкращий спосіб перестати нервуватися — прогулюватися на свіжому повітрі, займатися спортом, вести активний спосіб життя, наповнюватися позитивними емоціями та збалансовано харчуватися. Важко почати, але варто спробувати! Вам точно сподобається.

- Вживайте безалкогольні напої [отрути]. Це хороша альтернатива, до того ж асортимент такої продукції вельми різноманітний.Докладніше на сайті #ЦГЗ: https://bit.ly/3rVjVkL

"Центр громадського здоров'я" називає алкогольну отруту "напоями", тобто їжею, а саме вживання її - харчуванням (пити).

Вредоносные наркологические теории внедряются в массы через разного рода организации, такие как "Центр общественного здоровья".

Уже довольно давно в мире существует наркологическая теория, разработанная алкогольными компаниями, согласно которой причинами алкогольно-табачной наркомании являются:

- стресс

- физиологическая потребность

- теория того, что человек не умеет правильно употреблять, т.е теория умеренно дозы...

Но мы продолжаем утверждать, что это наглая ложь... потому как Парадоксы мышления - основа табачной и алкогольной зависимости, в их основе лежит именно парадоксальность мышления, а не эмоциональные расстройства или физиологические влечения человека

Можно конечно попытаться уговорить зависимого прекратить употреблять алкогольно-табачную отраву, но это ничего не даст! Пока мозг зависимого «не расшифрует» истинную причину самоотравления, мозг будет запускать одну и ту же ошибку мышления на регулярной основе. Т.е риск скатиться в алкогольно-табачную наркоманию будет существовать постоянно.

Что делать: помочь зависимому удалить из его мозга ошибку мышления и зависимость исчезнет автоматически!

******

Лживая публикация на сайте "Центра общественного здоровья":

"Злоупотребление алкоголем может привести ко многим проблемам в жизни человека. Особенно это касается здоровья. Чрезмерное употребление алкоголя может привести к болезням печени, проблемам с пищеварением, сердцем и глазами. Есть прямая зависимость развития опасных заболеваний от доз алкоголя. К примеру, чем больше спиртного употребляется, тем выше риск рака.

Пресс-служба "Центра общественного здоровья" на своей странице в Facebook рассказала, как можно снизить потребление алкогольных напитков.


Так, для того, чтобы уменьшить дозу потребляемого алкоголя необходимо следовать нескольким рекомендациям: 

Сделайте перерыв. Удерживайтесь от спиртных напитков на неделю или месяц и проследите за состоянием здоровья. Начинайте с 1-2 дней в неделю. 

Избегайте "триггеров". Подумайте, что вызывает у вас желание пить - люди и места могут побуждать к рюмке. Старайтесь избегать их или практикуйте способы вежливого отказа.

Освободите свое жилье от алкогольных напитков. Доказано, чем больше алкоголя мы покупаем, тем выше вероятность выпить его раньше, чем намеревались. Пусть в доме будет меньше спиртного или лучше вообще не покупать такие напитки домой. Это поможет воздержаться от соблазнов.

Сражайтесь со стрессом здорово. Алкоголь не помогает бороться со стрессовым состоянием. Лучший способ перестать нервничать - прогуливаться на свежем воздухе, заниматься спортом, вести активный образ жизни, наполняться положительными эмоциями и сбалансированно питаться. 

Употребляйте безалкогольные напитки. Это хорошая альтернатива, к тому же ассортимент такой продукции весьма разнообразен. 


"Центр общественного здоровья" называет алкогольную отраву напитками, т.е пищей (едой), а само употребление её - питанием (пить). Позорище!


Підписуйтесь на новини сайту #ТверезийЧернігів та на наші канали у соцмережах, щоб завжди бути проінформованим з важливих алкогольно-тютюнових питань та подій, які відбуваються в Україні та світі.