1.02.2022

Міністр охорони здоров'я України поділився тарифами на пересадку органів


Картину того, що відбувається навколо нас, може об'єктивно побачити лише твереза людина. Алкогольно-тютюновий наркоману таке бачення закрите!
У 2020 році на алкогольну наркотичну отруту та цигарки громадяни України витратили 210,6 мільярда гривень, а на охорону здоров'я – 165 мільярдів гривень… Такі дані наводить Держстат України.
Ми не лякаємо, ми намагаємося об'єктивно описати картину того, що відбувається в країні.

Громадяни України активно фінансують свою передчасну смерть, а також медичні спроби врятувати своє життя шляхом заміни пошкоджених алкоголем та тютюном органів. Відмова роботи печінки, нирок, легенів, серця, судин... тромбози, інфаркти та інсульти, ампутації кінцівок... список нескінченний. Люди не усвідомлюють, що поглинаючи алкогольно-тютюнову отруту, вони завдають собі непоправної шкоди.

Коли людина заливає наркотичну отруту – алкоголь і курить, то цілком логічно, що кінець усім внутрішнім органам приходить досить швидко.
Живи Тверезо - рецепт кожному і пересадка органів не знадобиться!
****
Міністр охорони здоров'я України поділився чинними тарифами на пересадку органів, які виросли цього року для забезпечення того, щоб керівники установ могли оплачувати конкурентну роботу команді, яка здійснює операції:

-трансплантація печінки від живого донора 1579165 грн (у 2020 році 971169 грн);
-трансплантація печінки від померлого донора 1 428 734 грн (2020 р. - 929 125 грн);
-трансплантація нирки від померлого донора 801071 грн (торік 397884 грн);
-трансплантація нирки від живого донора 788 314 грн (2020 р.- 357 359 грн);
-трансплантація кісткового мозку (ТКМ) від неспорідненого донора 2484470 грн (2020 р.-1360141 грн);
-трансплантація кісткового мозку (ТКМ) від спорідненого донора 1874969 грн (2020 р. - 1360141 грн).
Ляшко пояснив, що після пересадки серця центри самі розробляють розрахунки, аналізуючи досвід виконаних операцій, тарифи підвищуватимуться.

Також міністр повідомив, що до тарифів включено зарплату медпрацівників, оновлення обладнання та можливість лабораторного супроводу.
Відповідно до постанови уряду, трансплантація органів є безкоштовною для пацієнтів, усі операції оплачуються центрам із держбюджету.
Крім того, найбільший запит в Україні на трансплантацію нирок, тому таких центрів і найбільше. Пересадки печінки щорічно потребують близько тисячі пацієнтів, серця та легень — близько трьох сотень..."

Міністр охорони здоров'я України не робить нічного, щоб припинити алкогольно-тютюнову наркоманію в державі.

уривок з серіалу "Почка" (2022)


Картину происходяшего может увидеть только трезвоживущий человек. Алкогольно-табачному наркоману видение закрыто!

В 2020 году на алкогольный наркотический яд и сигареты граждане Украины потратили 210,6 миллиарда гривен, а на здравоохранение – 165 миллиардов гривен… Такие данные приводит Госстат Украины. Мы не пугаем, мы пытаемся объективно обрисовать картину происходящего в стране.


Граждане Украины активно финансируют свою преждевременную смерть, а также медицинские попытки спасти свою жизнь путём замены повреждённых алкоголем и табаком органов. Отказ работы печени, почек, лёгких, сердца, сосудов... тромбозы, инфаркты и инсульты, ампутации конечностей... список бесконечный. Люди не осознают, что поглощая алкогольно-табачную отраву, они наносят себе непоправимый вред. 

Когда человек заливает в себя наркотическую отраву – алкоголь и курит, то вполне логично что конец всем внутренним органам приходит довольно быстро.
Живи Трезво - рецепт каждому и пересадка органов не понадобится!
****
Министр здравоохранения Украины поделился действующими тарифами на пересадку органов, которые выросли в этом году для обеспечения, чтобы руководители учреждений могли оплачивать конкурентную работу команде, которая осуществляет операции:

-трансплантация печени от живого донора 1 579 165 грн (в 2020 году 971 169 грн);
-трансплантация печени от умершего донора 1 428 734 грн (в 2020 929 125 грн);
-трансплантация почки от умершего донора 801 071 грн (в прошлом году 397 884 грн);
-трансплантация почки от живого донора 788 314 грн (в 2020 357 359 грн);
-трансплантация костного мозга (ТКМ) от неродственного донора 2 484 470 грн (2020 г.-1 360 141 грн);
-трансплантация костного мозга (ТКМ) от родственного донора 1 874 969 грн (2020 г.- 1 360 141 грн).
Ляшко пояснил, что по пересадке сердца центры сами разрабатывают расчеты, анализируя опыт выполненных операций, тарифы будут повышаться.

Также министр сообщил, что в тарифы включены зарплата медработников, обновление оборудования и возможность лабораторного сопровождения.
Согласно постановлению правительства, трансплантация органов является бесплатной для пациентов, все операции оплачиваются центрам из госбюджета.
Помимо того наибольший запрос в Украине на трансплантацию почек, потому таких центров и больше всего. Пересадки печени ежегодно требует около тысячи пациентов, сердца и легких — около трех сотен..."

Министр здравоохранения Украине не делает ничего, чтобы прекратить алкогольно-табачную наркоманию в государстве. 

Підписуйтесь на новини сайту #ТверезийЧернігів та на наші канали у соцмережах, щоб завжди бути проінформованим з важливих алкогольно-тютюнових питань та подій, які відбуваються в Україні та світі.