6.21.2019

Електронні сигарети так само небезпечні для здоров’я як і звичайні.

на двох мовах/на двух языках

Лікарі продовжують попереджати, що електронні сигарети так само небезпечні для здоров’я як і звичайні.
Але можливо, варто попереджати, що вони більш небезпечні?
Хоча б тому, що вони можуть... вибухнути.
У США 17 річного підлітка доставили до лікарні з дірою у щелепі після того, як його вейп вибухнув прямо у нього в роті, пише CNN.

І це не унікальний випадок.
Згідно з дослідженням, опублікованим в Британському медичному журналі (BMJ), в період між 2015-2017 роками у США було зафіксовано 2035 випадків вибухів електронних сигарет та опіків, які вони спричинили.
"Люди повинні знати, що електронні сигарети можуть вибухнути у вашій кишені або прямо у вашому обличчі", – каже керівниця відділу травматології дитячої лікарні докторка Кейті Рассел.
Який саме тип електронних сигарет став причиною травми хлопчика наразі невідомо.
Хлопець каже, що і не думав, що вейп може вибухнути.


Знімок щелепи підлітка: тріщина та зміщені зуби. Фото: CNN

Рік тому у Флориді чоловік загинув після вибуху електронної сигарети через те, що частинка пристрою потрапила йому в голову.
У Техасі через такий вибух людина отримала пошкодження сонної артерії та також померла.
В обох смертних випадках люди користувались пристроями більшого розміру з більш потужною батареєю.
Також їх сигарети мали таку будову: напруга з батарейного блоку подавалась прямо на випарник. Елементи, що контролювали подачу струму були відсутні.

Картриджі електронних сигарет та рідини для вейпа можуть містити бактерії, які викликають легеневі інфекції та астму.

Дослідники Гарвардського університету дослідили герметичні та вже відкриті зразки такої продукції 75 американських брендів.
У четверті з них знайшли сліди бактерій. Чотири з п’яти містили грибки, пише The Independent.

Науковці шукали бактеріальні ендотоксини, які можуть викликати хвороби легень.
За словами одного з авторів дослідження професора Девіда Крістіні, знайдені токсини можуть викликати "гострі і хронічні респіраторні ефекти".

Бакретіальні забруднювачі частіше траплялися у тютюнових та ментолових ароматизаторах, тоді як глюкани – у фруктових ароматизаторах та заправках.

Тютюнові бариги нав'язують споживачам інформацію про те, що нібито електронні сигарети безпечніше звичайних, оскільки вони містять нікотин, а не тютюн і нібито тютюн при спалюванні виділяє багато шкідливих речовин, які можуть провокувати рак. Однак, це не означає, що електронні сигарети нешкідливі. Нікотин - отрута наркотик, тобто наркотичну речовину, що викликає залежність і дуже небезпечно впливає на всі внутрішні органи людини. Заради наживи тютюнових бариг, які стоять за виробництвом електронних сигарет, не варто піддавати своє здоров'я такому згубному впливу нікотину.

Науковці кажуть, популярним такий тип куріння став порівняно нещодавно, тож вповні оцінити його шкоду для здоров’я ще не встигли.
Кілька досліджень, які вже були проведені раніше, свідчать, що добавки та ароматизатори, які містять заправки до сигарет, можуть завдавати шкоди людині.

Зокрема, перешкоджати здатності імунної системи очищати легені, спияти підвищенню рівня стійкості до антибіотиків та протигрибкових засобів.

russian:
Врачи продолжают предупреждать, что электронные сигареты так же опасны для здоровья как и обычные.

Но возможно, следует предупреждать, что они более опасны?
Хотя бы потому, что они могут ... взорваться.
В США 17 летнего подростка доставили в больницу с дырой в челюсти после того, как его вейп взорвался прямо у него во рту, пишет CNN.
И это не уникальный случай.
Согласно исследованию, опубликованному в Британском медицинском журнале (BMJ), в период между 2015-2017 годами в США было зафиксировано 2035 случаев взрывов электронных сигарет и ожогов, которые они вызвали.

"Люди должны знать, что электронные сигареты могут взорваться в вашем кармане или прямо в вашем лице", - говорит руководитель отдела травматологии детской больницы докторша Кейти Рассел.
Какой именно тип электронных сигарет стал причиной травмы мальчика пока неизвестно.
Парень говорит, что и не думал, что вейп может взорваться.

Снимок челюсти подростка: трещина и смещены зубы. Фото: CNN
Год назад во Флориде мужчина погиб после взрыва электронной сигареты из-за того, что частица устройства попала ему в голову.

В Техасе из-за такой взрыв человек получил повреждения сонной артерии и тоже умерла.
В обоих смертных случаях люди пользовались устройствами большего размера с более мощной батареей.

Также их сигареты имели такое строение: напряжение с батарейного блока подавалась прямо на испаритель. Элементы, которые контролировали подачу тока отсутствовали.

Картриджи электронных сигарет и жидкости для вейпа могут содержать бактерии, которые вызывают легочные инфекции и астму.

Исследователи Гарвардского университета исследовали герметичные и уже открытые образцы такой продукции 75 американских брендов.
В четверти из них нашли следы бактерий. Четыре из пяти содержали грибки, пишет The Independent.

Ученые искали бактериальные эндотоксины, которые могут вызвать болезни легких.
По словам одного из авторов исследования профессора Дэвида Кристине, найденные токсины могут вызывать "острые и хронические респираторные эффекты".

Бактериальные загрязнители чаще всего находятся в табачных и ментоловых ароматизаторах, тогда как глюканы - в фруктовых ароматизаторах и заправках.

Табачные барыги навязывают потребителям информацию о том, что якобы электронные сигареты безопаснее обычных, поскольку они содержат никотин, а не табак и якобы табак при сжигании выделяет много вредных веществ, которые могут провоцировать рак. Однако, это не означает, что электронные сигареты безвредны. Никотин - яд наркотик, т.е наркотическое вещество, которое вызывает зависимость и очень опасно воздействует на все внутренние органы человека. Ради наживы табачных барыг, которые стоят за производством электронных сигарет, не стоит подвергать своё здоровье такому пагубному воздействию никотина.

Ученые говорят, популярным такой тип курения стал сравнительно недавно, поэтому полностью оценить его вреде для здоровья еще не успели.

Несколько исследований, которые уже были проведены ранее, свидетельствуют, что добавки и ароматизаторы, которые содержат заправки к сигаретам, могут наносить вред человеку.

В частности, препятствовать способности иммунной системы очищать легкие, спияты повышению уровня устойчивости к антибиотикам и противогрибковым средствам.
_________
Підписуйтесь на новини сайту #ТверезийЧернігів та на наші канали у соцмережах, щоб завжди бути проінформованим з важливих алкогольно-тютюнових питань та подій, які відбуваються в Україні та світі.