2.04.2021

Чи боїться курець зображень наслідків тютюнопаління на пачках цигарок

 на двох мовах/на двух языках


Питання: "Чи боїться курець зображень наслідків куріння на пачках цигарок" Відповідь: "Ні - не боїться"? Тоді навіщо про це пишуть, говорять, і наносять на пачки з цигарками в усьому світі? 

Відповідь дуже проста: це нахабна соціальна маніпуляція тютюнових компаній ... саме таким чином тютюнові компанії просувають свій товар на ринок, за димовою завісою притворної турботи про здоров'я населення держави. 

Замість того, щоб викорінювати тютюнопаління як негативне соціальне явище в суспільстві, вони придумали цей мерзенний трюк з нанесенням зображень наслідків куріння на пачках сигарет. Це відверта психологічна маніпуляція і вона працює лише на користь тютюнових компаній. 

Як поводиться себе мозок курця? Курець відкриває пачку, закурює цигарку і як наслідок розуміє, що сигарета його не вбиває. Напис на пачці - «сигарети вбивають» викликає у нього лише посмішку. 

Але є грантоїди у вигляді всіляких «громадських організацій» і комітетів влади, яким тютюнові компанії щедро виділяють значні фінансові кошти на цю пропаганду нанесення зображень наслідків куріння на пачках сигарет. 

Коли приймається якийсь «АнтиТабачної закон», то це закон не про заборону куріння як явища, нема про заборону виробництва сигарет ... як правило це чергова балаканина про підвищення цін, акцизів для тютюнових компаній, про місця, в яких можна палити і в яких курити не можна. Той, хто цим займається, після прийняття такого закону піарить себе як "борця за народне здоров'я", але насправді це перевертні від імені тютюнових компаній. В хід йдуть витончені лукаві аргументи про те, що постраждає бюджет, ринок і вся країна, що насправді є лише чергові фокуси тютюнової софістики! 

Це все елементи хитрощів і прийоми, до яких вдаються виробники сигарет.  Нижче наводиться приклад такої роботи таких званих «антитютюнових активістів» що крутяться навколо влади, про які ми вже писали раніше тут:

***********************


«Зображення наслідків на пачках сигарет — це не панацея від згубної залежності. Натомість це черговий шанс звернути увагу курця, що саме він втрачає, коли обирає хвилинне «задоволення». Курець дивиться на пачку цигарок щонайменше 20 разів на день, за рік він звертає увагу на дизайн упаковки близько 7000 разів. Ми не можемо нехтувати цією рекламною площею в боротьбі з курінням та дозволяти тютюновим магнатам маніпулювати свідомістю», — говорить Vladyslav Zbanatskyi, заступник генерального директора Центру громадського здоров’я України. 

Сьогодні ГО та КМІС представили результати соціологічного дослідження, у результаті якого було створено рейтинг найбільш ефективних повідомлень і зображень, які спонукають курців кинути курити, а некурців — не починати курити зовсім. 

Реальні фотографії допомагають краще візуалізувати природу хвороб, спричинених курінням, ніж просто слова. Тому запровадження сигаретної упаковки з ефективними картинками зможе позитивно вплинути на зменшення поширеності куріння серед українців. 

Ефективні нововведення щодо вигляду сигаретних пачок пропонує комплексний антитютюновий законопроєкт №4358. Ухвалення законопроєкту допоможе адаптувати українські сигаретні пачки до міжнародних стандартів завдяки: 
введенню ефективних зображень із реальними наслідками хвороб, спричинених курінням, які займатимуть не менше 65% площі пачки; 
запровадженню регулярної ротації графічних зображень.
 
Сигаретна упаковка — важливий канал комунікації. Попередження про шкоду для здоров’я на упаковці тютюнових виробів мають велике значення для ефективної стратегії боротьби з тютюном. 
https://www.facebook.com/phc.org.ua/posts/2607656016025777

russian:

 

Вопрос: "Боится ли курильщик изображений последствий курения на пачках сигарет?" Ответ: "Нет - не боится"? Тогда зачем об этом пишут, говорят, и наносят на пачки с сигаретами во всем мире?

Ответ очень простой: это наглейшая социальная манипуляция… именно таким образом табачные компании продвигают свой товар на рынок, под дымовой завесой мнимой заботы о населении стран.

Вместо того, чтобы искоренять табакокурение как негативное социальное явление в обществе, они придумали этот гнусный трюк с нанесением изображений последствий курения на пачках сигарет.


Это откровенная психологическая манипуляция и она работает во благо табачных компаний.

Как ведёт себя мозг курильщика? Курильщик открывает пачку, закуривает сигарету и как следствие понимает, что сигарета его не убивает. Надпись на пачке – «сигарет убивают» вызывает у него лишь усмешку.

Но есть грантоеды в виде всевозможных «общественных организаций» и комитетов власти, которым табачные компании щедро выделяют значительные финансовые средства на эту пропаганду нанесения изображений последствий курения на пачках сигарет.


Когда принимается какой-то «антитабачнй закон», то это закон не о запрете курения как явления, не о запрете производства сигарет… как правило это очередная болтовня о повышении цен, акцизов для табачных компаний, о местах, в которых можно курить и в которых курить нельзя. Тот, кто этим занимается, после принятия такого закона пиарит себя как борца за народное здоровье, но на самом деле это оборотни от лица табачных компаний. В ход идут изощрённые лукавые аргументы о том, что пострадает бюджет, рынок и вся страна, что на самом деле есть лишь очередные фокусы табачной софистики!

Это всё элементы хитрости и уловки, к которым прибегают производители сигарет.  

Ниже приводится пример такой работы мнимых «антитабачных активистов», о которых мы уже писали ранее:

****************************************

Сегодня, 3 февраля, в Минздраве рассказали, как влияют иллюстрации на пачках сигарет на курильщиков и помогут ли они избавиться от пагубной привычки.

Об этом со ссылкой на опрос КМИС сообщает Центр общественного здоровья на своей странице в Facebook.

"Изображения последствий на пачках сигарет - это не панацея от пагубной зависимости. В свою очередь это очередной шанс обратить внимание курильщика, что именно он теряет, когда выбирает минутное "удовольствие", - говорит Владислав Збанацкий, заместитель гендиректора ЦОЗ.

Он также отмечает, сколько раз курильщик обращает внимание на пачку. 

"Курильщик смотрит на пачку сигарет менее 20 раз в день, за год он обращает внимание на дизайн упаковки около 7 тысяч раз. Мы не можем пренебрегать этой рекламной площадью в борьбе с курением и позволять табачным магнатам манипулировать сознанием", - заявил Збанацкий.

В ЦОЗ рассказали, что сегодня, 3 февраля, ОО "Жизнь" и КМИС представили результаты социологического исследования, в результате которого был создан рейтинг наиболее эффективных сообщений и изображений, которые побуждают курильщиков бросить курить, а некурящих - не начинать курить вовсе.

В частности, реальные фотографии помогают лучше визуализировать природу болезней, вызванных курением, чем просто слова. Поэтому введение сигаретной упаковки с эффективными картинками сможет положительно повлиять на уменьшение распространенности курения среди украинцев.

"Эффективные нововведения относительно вида сигаретных пачек предлагает комплексный антитабачный законопроект №4358", - рассказали в ЦОЗ.

Принятие данного законопроекта адаптировать украинские сигаретные пачки с международными стандартами благодаря:

введению эффективных изображений с реальными последствиями болезней, вызванных курением, которые будут занимать не менее 65% площади пачки;

внедрению регулярной ротации графических изображений.

Также в ЦОЗ добавили, что пачка сигарет - важный канал коммуникации. "Предупреждение о вреде для здоровья на упаковке табачных изделий имеет большое значение для эффективной стратегии борьбы с табаком", - рассказали в МОЗ.

Підписуйтесь на новини сайту #ТверезийЧернігів та на наші канали у соцмережах, щоб завжди бути проінформованим з важливих алкогольно-тютюнових питань та подій, які відбуваються в Україні та світі.