3.14.2021

Понад 80% дорослих 15+ років хочуть заборону куріння в громадських місцях

на двох мовах/на двух языках


Жодна з наркологічних теорій не дає вірну відповідь на питання «Чому людина курить?» . Саме тому табачна наркоманія набула таких гігантських обсягів..

Понад 80% дорослих (15+ років) підтримують повну заборону куріння в громадских місцях, але в державі при існуючій системі парламентаризму поки що не існує інструмент впоровадження бажання цих 80% громадян на практиці. «Демократия — это признак предельного упадка справедливого государства» (Платон)

Якщо ви палите, ви шкодите не лише собі, але й людям навколо вас! У сигаретному димі міститься майже 7 000 хімічних сполук, 250 з яких — токсичні, а 69 викликають онкологічні захворювання. Тютюновий дим впливає практично на всі системи та органи людини і є особливо небезпечним для кожної людини!

Від пасивного куріння щороку помирає близько 1,2 млн осіб у світі та близько 13 тис. в Україні. 

Доведено, що безпечної дози тютюнового диму не існує. Будь-яка доза, що потрапляє до організму в процесі куріння або вдихання вторинного тютюнового диму може провокує розвиток хвороб дихальних шляхів, серця, онкологічних і багато інших. 

До того ж, пасивне куріння електронних сигарет та систем для нагрівання тютюну також становить шкоду для здоров’я..  Краще утримуватися від вдихання парів та аерозолів, що виділяють ці пристрої. 

Досить часто люди стають пасивними курцям проти своєї волі, зазнаючи впливу вторинного тютюнового диму вдома, на робочому місці та/ або в громадських місцях. 

Для того, щоби захистити людей від пасивного куріння, запроваджують різні обмеження та заборони на куріння в низці місць, але це поки що не працює. 

В Україні заборонено курити тютюнові вироби, а також електронні сигарети й кальяни в низці громадських місць: 

🔹у ліфтах і таксофонах, під’їздах житлових будинків; 
🔹на дитячих майданчиках; 
🔹у підземних переходах; 
🔹на зупинках маршрутних транспортних засобів; 
🔹у приміщеннях та на території закладів охорони здоров’я; 
🔹у приміщеннях та на території навчальних закладів; 
🔹у приміщеннях та на території спортивних і фізкультурно-оздоровчих споруд та закладів фізичної культури і спорту; 
🔹у транспорті загального користування, що використовується для перевезення пасажирів; 
🔹у приміщеннях закладів ресторанного господарства; 
🔹у приміщеннях об’єктів культурного призначення; 
🔹у приміщеннях органів державної влади та органів місцевого самоврядування, інших державних установ. 

Попри заборону, багато людей наражається на тютюновий дим у закладах громадського харчування та й інших громадських місцях. Це пов’язано як із неналежним контролем за дотриманням чинного законодавства, так і з недостатнім рівнем свідомості громадян. 

Понад 80% дорослих (15+ років) підтримують повну заборону куріння в закритих приміщеннях на робочому місці та в громадських місцях, понад 65% з них — це курці. 

Пам’ятайте, повна відмова від куріння — найкраще, що можна зробити для власного здоров’я. Кожна година, день, місяць та рік без сигарет — крок до покращення здоров’я.

В офіційному списку отрут, канцерогенів нікотин не значиться, також в списку наркотиків нікотину теж немає і це зроблено навмисне світової тютюнової мафією. Смертельна доза нікотину для людини становить 1 мг на 1 кг маси тіла, вживання нікотину викликає стійку наркотичну залежність.

Ми знаємо точно відповідь на питання: "Чому людина курить!". Відповідь на це питання і є основою нашої допомоги залежним.


russian:

Более 80% взрослых (15+ лет) поддерживают полный запрет курения в общественных местах, но в государстве при существующей системе парламентаризма пока что не существует механизма практической реализации воли этих 80% граждан. «Демократия — это признак предельного упадка справедливого государства» (Платон)

Ежегодно от пассивного курения умирает около 1,2 млн человек в мире и около 13 тыс. в Украине. 

"В сигаретном дыме содержится почти 7 000 химических соединений, 250 из которых - токсичны, а 69 могут вызвать онкологические заболевания. Табачный дым влияет практически на все системы и органы человека.

Доказано, что безопасной дозы табачного дыма не существует. Любая доза, попадающая в организм в процессе курения или вдыхания вторичного табачного дыма провоцирует развитие болезней дыхательных путей, сердца, онкологических и многие другие", - говорится в сообщении. 

Кроме того, отмечают медики, пассивное курение электронных сигарет и систем нагревания табака вредно для здоровья. Нужно воздерживаться от вдыхания паров и аэрозолей, выделяемых этими устройствам. 

При этом довольно часто люди становятся пассивными курильщикам против своей воли, подвергаясь воздействию вторичного табачного дыма дома, на рабочем месте и/ или в общественных местах. 

Для того, чтобы защитить людей от пассивного курения, вводят различные ограничения и запреты на курение в ряде мест, но пока что в Украине это не работает.

В Украине запрещено курить табачные изделия, а также электронные сигареты и кальяны в ряде общественных мест: 

в лифтах и таксофонах, подъездах жилых домов; 
на детских площадках; 
в подземных переходах; 
на остановках маршрутных транспортных средств; 
в помещениях и на территории учреждений здравоохранения; 
в помещениях и на территории учебных заведений; 
в помещениях и на территории спортивных и физкультурно-оздоровительных сооружений и учреждений физической культуры и спорта; 
в транспорте общего пользования, используемом для перевозки пассажиров; 
в помещениях заведений ресторанного хозяйства; 
в помещениях объектов культурного назначения; 
в помещениях органов государственной власти и органов местного самоуправления, других государственных учреждений. 

Несмотря на запреты, процент тех, кто подвергается табачному дыму в заведениях общепита и других общественных местах достаточно высок. Это связано как с ненадлежащим контролем за соблюдением действующего законодательства, так и с недостаточным уровнем сознания граждан. 

"Более 80% взрослых (15+ лет) поддерживают полный запрет на курение в закрытых помещениях на рабочем месте и в общественных местах, более 65% из них - курильщики. Помните, полный отказ от курения - лучшее, что можно сделать для собственного здоровья. Каждый час, день, месяц и год без сигарет - шаг к улучшению здоровья", - сказали в https://www.phc.org.ua/

В официальном списке ядов, канцерогенов никотин не значится, в списке наркотиков никотина тоже нет и это сделано умышленно мировой табачной мафией.  Смертельная доза никотина для человека составляет 1 мг на 1 кг массы тела, употребление никотина вызывает стойкую наркотическую зависимость. 

Ни одна из наркологических теорий не даёт правильный ответ на вопрос « Почему человек курит?» Ни один нарколог вам этого не расскажет. Именно поэтому табачная наркомания приобрела такие гигантские масштабы.

Мы знаем точно ответ на вопрос: "Почему человек курит?". Ответ на этот вопрос и является основой нашей помощи зависимым.

Підписуйтесь на новини сайту #ТверезийЧернігів та на наші канали у соцмережах, щоб завжди бути проінформованим з важливих алкогольно-тютюнових питань та подій, які відбуваються в Україні та світі.