7.16.2021

Секрети сидра та як виробники алкогольної отрути дурять населення України


Алкогольна наркотична отрута - «этиловий спирт»-  завжди маскується виробниками алкогольних сумішей під «продукти харчування»...  а лобісти алкогольних компаній в України прийняли алкогольне законодавство, згідно якого етиловий спирт був прирівняний до  «продуктів харчування»

Виробництво сидру в Україні ще не набрало таких вражаючих масштабів, як інших «слабоалкогольних» сумішей. Однак ті торгові марки, які представлені в супермаркетах і магазинах, активно нав’язуются виробниками цієї алкогольної отрути.

На Комбінаті Дніпро, відомого своїми лінійками алкогольної продукції, в цеху встановлена лінія, яка дозволяє виробляти 6000 пляшок cидру 
«Bravo»  на годину.

Отже, в на плішці 0.5 л. cидру Bravo вказаний процент спирту – 8.4 %, це означає те, що в суміші знаходиться 42 мл. чистого этилового спирту - алкогольної наркотичної отрути, а у двох таких пляшках відповідно 84 мл. спирту, що дорівнює в еквіваленті на горілку – 210 мл. горілки.
Така не дуже складна математика:
400 мл. спирту це 1000 мл. горілки 40%
84 мл це Х мл. горілки 40%
84х1000/400=210 мл. горілки... 
але хіба той, хто вживає алкоголь, це усвідомлює? Звісно ні!

Виробництво пива, сидра, шампаньского, вина та інших «слабоалкогольних» сумішей розраховано в першу чергу саме на молодь та на жінок. Це лише така собі перехідна стадія на горілку!

Але у виробників алкогольної отрути є проблема – як залучити до алкоголізму людей так, щоб це не було дуже помітно.
Ці прийоми дуже прості та ефективні, бо більшість людей не розбираються в законах логіки та принципах побудови софістичних маніпуляцій.

Як вони це роблять:
по-перше, етиловий спирт – алкоголь – це наркотична отрута, тому кожна суміш зі смістом етилового спирту також буде наркотичною отрутою. Схема для логічного розуміння дуже проста:


по-друге:
рекламний текст сидру «Bravo» насичений лексикою, що стосується виключно продуктів харчування, але сидр – це наркотиная отрута, а не продукт харчування, тому у отрути не може існуватти ніякої якості, стандартів та смаку.

Щоб отрута стала непомітною для мізків людей, виробники алкогольної отрути завжди стверджують, що якщо змішати отруту (алкоголь) з продуктами харчування, то в результаті вийдуть 
«продукти харчування», хоча це повний абсурд та софістика... тому вони вимушені чіплятися за справжні продукти харчування – воду, яблоки, апельсини, сік..., саме тому використовуються різні словосполучення при формуванні рекламних текстів для отрути сидр:

- справжнього сидру
- всім вимогам якості
- виробляються на основі фруктових соків
- зберігаючи необхідні показники якості та відповідаючи міжнародним стандартам.
- проводиться відповідно до ТУ У 11.0-40734958-003
з дотриманням усіх нормативних вимог українського законодавства
- найважливішими компонентами є вода і яблучний сік.є
- вода видобувається артезіанських свердловинах
- вода додатково проходить очистку фільтрацією зворотним осмосом - тут вона знесолювається та пом'якшується
- проходить всі необхідні перевірки і вирівнювання хімічних показників.
- відновленого яблучного соку
- сидр додатково фільтрують за допомогою установки Гейзер,
- розливають по пластикових пляшках, виготовлених спеціально для сидру.
- сучасна технологія
- затребуваними смаками
- любителі цитрусових оцінять апельсиновий «Orange» та «Lime», а м'ятний «Mojito» припаде до смаку цінителям коктейлів
- найулюбленішим напоєм,
- пити його потрібно охолодженим, з келихів для вина або шампанського.
отримаєте чудовий осінній напій.
- Сидр - напій, який стає все більш популярним в нашій країні, особливо сидр, приготований за правильною технологією, такий як «Bravo» від «АБК Дніпро».  


На наших заняттях в організації "Тверезий Чернігів" ми детально розбираємо всі хитрощи виробників алкогольної індустрії та навчаємо залежніх людей логічному мисленню. Логічно міркуючу людину неможливо обдурити!Алкогольная наркотический яд - «этилового спирт» - всегда маскируется производителями алкогольных смесей под «продукты питания» ... а лоббисты алкогольных компаний в Украине создали алкогольное законодательство, согласно которому этиловый спирт был приравнен к «продуктов питания»!

Производство сидра в Украине еще не достигло впечатляющих масштабов, однако другие торговые марки, которые представлены в супермаркетах и ​​магазинах, активно навязываются производителями этого алкогольного яда.
На Комбинате Днепр, известного своими линейками алкогольной продукции, в цехе установлена линия, которая позволяет производить 6000 бутылок cидру «Bravo» в час.

Итак, в на бутылке 0.5 л. cидра Bravo указан процент спирта - 8.4%, это означает, что в смеси находится 42 мл. чистого этилового спирта - алкогольного наркотического яда, а в двух таких бутылках уже соответственно - 84 мл. спирта, что в эквиваленте на водку - 210 мл. водки.
Такова не очень сложная математика:
400 мл. спирта это 1000 мл. водки 40%
84 мл это Х мл. водки 40%
84х1000/400 = 210 мл. водки ... но разве употребляющий алкоголь это осознаёт?

Производство пива, сидра, шампанского, вина и других «слабоалкогольных» смесей рассчитано именно на молодежь в первую очередь и на женщин. Это своеобразная переходная стадия на водку!

Но у производителей алкогольной отравы есть проблема - как привлечь к алкоголизму людей так, чтобы это не было очень заметно.
Эти приемы очень просты и эффективны, потому что большинство людей не разбираются в законах логики и принципах построения софистических манипуляций.

Как они это делают:
во-первых, этиловый спирт - алкоголь - это наркотический яд, поэтому каждая смесь с этиловым спиртом также будет наркотическим ядом. Схема для логического понимания очень проста:


во-вторых
рекламный текст сидра «Bravo» насыщен лексикой, шо касается исключительно продуктов питания, но сидр - это наркотический яд, поэтому у яда не может существовать никакого качества, стандартов и вкуса.

Чтобы яд стал незаметным для мозгов людей, производители алкогольной отравы всегда утверждают, что если смешать яд с продуктами питания, то в результате получатся - «продукты питания», хотя это полный абсурд и софистика ... поэтому они вынуждены цепляться за настоящие продукты питания - воду , яблоки, апельсины, сок ..., поэтому и используются различные словосочетания при формировании рекламных текстов для алкогольного яда - сидр:

- настоящего сидра
- всем требованиям качества
- производятся на основе фруктовых соков
- сохраняя необходимые показатели качества и отвечая международным стандартам.
- производится в соответствии с ТУ У 11.0-40734958-003
с соблюдением всех нормативных требований украинского законодательства
- важнейшими компонентами являются вода и яблочный сок
- вода добывается из артезианских скважин
- вода дополнительно проходит очистку фильтрацией обратным осмосом
- проходит все необходимые проверки и выравнивания химических показателей.
- восстановленного яблочного сока
- сидр дополнительно фильтруют с помощью установки Гейзер,
- разливают по пластиковым бутылкам, изготовленных специально для сидра.
- современная технология
- востребованными вкусами
- любители цитрусовых оценят апельсиновый «Orange» и «Lime», а мятный «Mojito» придется по вкусу ценителям коктейлей
- любимым «напитком»,
- пить его нужно охлажденным, с бокалов для вина или шампанского.
получите замечательный «осенний напиток»
- Сидр - «напиток», который становится все более популярным в нашей стране, особенно сидр, приготовленный по правильной технологии, такой как «Bravo» от «АБК Днепр».

На наших занятиях в организации "Трезвый Чернигов» мы подробно разбираем все ухищрения производителей алкогольной индустрии и обучаем зависимых людей логическому мышлению. Логично думающего человека невозможно обмануть!

ранее:


Підписуйтесь на новини сайту #ТверезийЧернігів та на наші канали у соцмережах, щоб завжди бути проінформованим з важливих алкогольно-тютюнових питань та подій, які відбуваються в Україні та світі.