11.02.2021

Эквівокація українського законодавства | Предмет Логіки


Предмет логіки – це наукове вчення, всі її прийоми обґрунтовані та доведені; Логіка має величезну доказову базу своєї ефективності – за період понад дві тисячі років своєї історії, логіка пройшла шлях від наївних знань софістів до наукового вчення. Її прийоми здатні відкрити двері будь-якої таємниці, це інтелектуальне карате найвищого рівня Логіка вже допомогла мільйонам людей ефективно вирішувати проблеми, покращити якість життя, набути відчуття контролю над своїм життям і досягти успіху в особистій та професійній сферах.


За порушення закону тотожності можливі такі помилки:

Амфіболія (від грец. ἀμφιβολία - двозначність, неясність) - логічна помилка, в основі якої лежить двозначність мовних виразів. Наприклад: «Правильно кажуть, що язик до Києва доведе. Я купив учора копченый язик. Тепер сміливо можу йти до Києва». Інша назва цієї помилки – «підміна тези».


Еквівокація (від лат. aequivocatio - рівноголосність, двозначність) - логічна помилка при міркуванні, в основі якої лежить використання одного і того ж слова в різних значеннях. Еквівокація іноді використовується як риторичний художній прийом. У логіці цей прийом називають "підміна поняття".

Логомахія (від грец. λόγος - слово і μάχη - бій, бій) - суперечка про слова, коли в процесі дискусії учасники не можуть дійти єдиної точки зору через те, що не уточнили вихідні поняття.

******

Еквівокація - це коли алкоголь вказується як наркотик та продукт харчування одночасно (послуги залежним від алкоголю надає лікар нарколог, а не дієтолог, тобто алкоголь згідно законодавства напій - продукт харчування, тому послуги залежним від алкоголю повинен надавати дієтолог, а не нарколог) -  тобто це двозначність - логічна помилка ... "підміна поняття" ... порушення закону тотожності!

Але депутатам українського парламенту мабуть таке невідомо, навіщо тоді в парламенті мати таких депутатів? Кому це вигідно?

За порушення Законів Логіки в українських законах покарання відсутнє. Це зроблено навмисно.Предмет логики - это научное учение, все ее приемы обоснованы и доказаны; Логика имеет огромную доказательную базу своей эффективности – за период более чем двух тысяч лет своей истории, логика прошла путь от наивных знаний софистов, до научного учения. Ее приемы способны открыть дверь любой тайны, это интеллектуальное карате самого высокого уровня Логика уже помогла миллионам людей эффективно разрешать проблемы, улучшить качество жизни, обрести ощущение контроля над своей жизнью и добиться успеха в личной и профессиональной сферах.


При нарушении закона тождества возможны следующие ошибки:

Амфиболия (от греч. ἀμφιβολία — двусмысленность, неясность) — логическая ошибка, в основе которой лежит двусмысленность языковых выражений. Например: «Правильно говорят, что язык до Киева доведет. Я купил вчера копченый язык. Теперь смело могу идти в Киев». Другое название этой ошибки — «подмена тезиса».

Эквивокация (от лат. aequivocatio — равноголосие, двусмысленность) — логическая ошибка при рассуждении, в основе которой лежит использование одного и того же слова в разных значениях. Эквивокация иногда используется как риторический художественный приём. В логике этот приём называют «подмена понятия».


Логомахия (от греч. λόγος — слово и μάχη — бой, сражение) — спор о словах, когда в процессе дискуссии участники не могут прийти к единой точке зрения в силу того, что не уточнили исходные понятия.

Эквивокация – это когда алкоголь указывается как наркотик и продукт питания одновременно (услуги зависимым от алкоголя предоставляет врач нарколог, а не диетолог, то есть алкоголь согласно законодательству напиток – продукт питания, поэтому услуги зависимым от алкоголя должен оказывать диетолог, а не нарколог) – то есть это двусмысленность - логическая ошибка... "подмена понятия"... нарушение закона тождества!

Но депутатам украинского парламента видимо такое неизвестно, зачем тогда в парламенте иметь таких депутатов? Кому это выгодно? 

За нарушение Законов Логики в украинских законах наказание отсутствует. Это сделано умышленно!

раніше:
Підписуйтесь на новини сайту #ТверезийЧернігів та на наші канали у соцмережах, щоб завжди бути проінформованим з важливих алкогольно-тютюнових питань та подій, які відбуваються в Україні та світі.